De vijf grootste hindernissen
van de energietransitie
in de proces industrie
en de oplossing hiervoor

Focus op energiebesparing
Van conservatief naar progressief

Nieuwe technologieën

Toelichting door experts
Ontdek de subsidiemogelijkheden

Doel van onze white paper

De Nederlandse proces industrie mag zich tot de meest energie efficiënte industrieën van de wereld rekenen. Samen met ABN Amro, Deltalinqs, KH Contactpersoonswerk en De Breed & Partners heeft KH Engineering een mooie white paper met ‘de vijf grootste hindernissen van energietransitie’ opgesteld. De white paper informeert u over de belemmeringen in de energietransitie, maar ook over de mogelijkheden die beschikbaar zijn in de industriële markt. Dit kan zijn op gebied van bewezen technologieën, subsidie,- en financieringsmogelijkheden en inpassing in de primaire bedrijfsvoering (invloed op primaire proces en inpassingskosten beheersbaar en controleerbaar).

ONTVANG NU ONZE WHITE PAPER

EN GA DE UITDAGING AAN