DE ATEX APK

Voldoet u nog aan de wettelijke ATEX?
Vijf belangrijke vragen bij het beoordelen en het antwoord hierop.

Werkt u met brandbare stoffen?

Is uw beoordeling van de explosierisico’s niet meer actueel?

Mist u een beleid ten aanzien van mobiele arbeidsmiddelen in gevarenzones?

Is uw explosieveiligheidsdocument volledig?

Twijfelt u of u nog wel aan de wet voldoet?

Beantwoord u 1 of meerdere vragen met ‘ja’, klik dan op de button hieronder voor de antwoorden.

  Aanmelden

  HET DOEL VAN DE ATEX APK

  De Europese ATEX 153 richtlijn stelt dat werkgevers de risico’s van explosies voor hun werknemers moeten identificeren en minimaliseren. De Nederlandse normen voor het beoordelen van zones met explosiegevaar (NPR 7910-1 & 2) zijn recent herzien, wat kan resulteren in een afwijkende gevarenzone-indeling. De beoordeling moeten schriftelijk zijn vastgelegd en actueel worden gehouden, ook bij wijzigingen aan het proces of de installatie.

  De Inspectie SZW is de Nederlandse toezichthouder op naleving van de ATEX 153 richtlijn. Speciale aandacht is er vanuit de Inspectie SZW voor het gebruik van mobiele arbeidsmiddelen in zones met explosiegevaar. Indien beschikbaar moet u hiervoor gebruik maken van gecertificeerde Ex-apparatuur. Uitsluitend in een zone 2 of 22 mag hier in zeer uitzonderlijke situaties van worden afgeweken.

  In het Explosieveiligheidsdocument moeten alle technische en organisatorische maatregelen worden beschreven die het werken in gezoneerde gebieden zo veilig als mogelijk maken. Het EVD moet periodiek (ca. om de vijf jaar) worden gecontroleerd op actualiteit door iemand met voldoende ATEX deskundigheid.

  Aan de hand van een korte vragenlijst kunnen wij een ATEX APK uitvoeren om vast te stellen of u nog voldoet aan de wet als het gaat over werkzaamheden in gebieden met explosiegevaar. Vul uw contactgegevens hieronder in en onze HSSE experts nemen spoedig contact met u op. Zorg dat uw werkvloer veilig is!