Safety & Compliance

Na het voltooien van een project wil je dat jouw installatie duurzaam en veilig in bedrijf kan blijven. Veilig produceren en handelen bij installaties en gebouwen is belangrijk en geldt als uitgangspunt. KH Engineering geeft je een duidelijk en transparant advies over verbeteringen voor behoud van de license-to-operate van jouw installatie, met het oog op de transitie van fossielvrije grondstoffen en energievoorzieningen.

Benieuwd naar de mogelijkheden die KH Engineering kan bieden op gebied van Wet- en regelgeving of toekomstige ontwikkelingen? Neem direct contact op met onze Safety & Compliance vertegenwoordigers.


Twan van den Broek
| Discipline manager HSSE Engineering


Donald Roels
| Energy consultant

Safety & Compliance

Blik op de toekomst

De overheid en het bedrijfsleven verhogen de eisen aan jouw installatie, productieproces, arbeidsomstandigheden en traceerbaarheid van producten. Het voldoen aan wet- en regelgeving is hierbij de ondergrens. Het overtreffen van deze eisen biedt mogelijk aanvullende voordelen. Denk hierbij aan de algemene wetgeving of specifieke eisen ten aanzien van een sector of regio. De juiste en efficiënte investering op het gebied van compliance levert een onderneming kansen op om de bedrijfsvoering, werkprocessen en protocollen opnieuw te valideren.

Veiligheid voer je door in je bedrijfsvoering, inclusief ontwerp van installaties, aankoop van goederen en diensten, en bouwbegeleiding. Wijzigingen in vergunningen, wetten en best practices toetsen we in een quick scan of GAP analyse. KH Engineering ondersteunt jou met alle safety & compliance vraagstukken en kan deze inrichten in een compleet programma, gebruikmakend van eigen kennis en ervaring.

Werken aan een plan

Om jouw vraagstuk op de juiste manier aan te pakken, ontwikkelen wij een op maat gemaakt plan. Denk hierbij aan een meerjarenplan, waarbij wij diverse thema’s opvolgen, rapporteren en implementeren. De eerste stap in dit proces is het inventariseren van de ‘GAP’ tussen de huidige en gewenste situatie. Aanvullend selecteren wij de diensten die aansluiten bij de wens van jouw organisatie. Dit gebeurt in overleg met de HSE afdeling, projectorganisatie of operatie. Wij adviseren je bij het maken van de juiste keuze op het gebied van processen en systemen om de bedrijfsvoering toekomstbestendig te maken.

Implementatie

De eerste stap in het beheersen van een proces bestaat uit het beoordelen van de risico’s. Dit kan door het uitvoeren van een procesveiligheidsstudie (HAZOP, LOPA of SIL), het beoordelen van explosiegevaar (ATEX) of het uitvoeren van een GAP-analyse met de best beschikbare technieken (zoals PGS 29).

Opvolging van verbetervoorstellen uit studies zorgt voor een veiligere installatie die voldoet aan alle eisen. KH Engineering geeft advies over hoe je de verbeteringen aan installaties en bedrijfsvoering het beste kan borgen en de wijze waarop we dit kunnen integreren in de bestaande bedrijfsprocessen en het veiligheidsmanagementsysteem.

Resultaten

De inzet van KH Engineering draagt bij aan de volgende resultaten:

  • Een veilige installatie met aandacht voor mens en milieu (people-planet-profit)
  • Een toekomstbestendige installatie en organisatie
  • Voldoen aan alle relevante wet- en regelgeving
  • Behoud van de license to operate

Whitepaper energietransitie

De whitepaper energietransitie informeert je over de belemmeringen, maar ook over de mogelijkheden die beschikbaar zijn in de industriële markt. Dit kan zijn op gebied van bewezen technologieën, subsidie,- en financieringsmogelijkheden en inpassing in de primaire bedrijfsvoering. Download nu de whitepaper ‘de vijf grootste hindernissen van de energietransitie’.

Contact

Benieuwd naar de mogelijkheden die KH Engineering kan bieden voor jouw organisatie, of wil je meer weten over Safety & Compliance? Neem contact met ons op voor aanvullende informatie of het maken van een vrijblijvende afspraak.

‘Ik wil een duurzame en veilige installatie met focus op mens en milieu’


New business

Lifetime