New Business

Vervanging aardgas door aardwarmte

Situatie

De zoektocht naar klimaatneutrale energie speelt zich af op verschillende vlakken. Een van onze klanten in Roemenië wilde de energievoorziening van glastuinbouwbedrijven verduurzamen door gebruik te maken van aardwarmte. Na bestudering van verschillende technologieën voor procesinstallaties gingen zij op zoek naar een engineeringspartner met ervaring op het gebied van aardwarmte.

Oplossing

Het bedrijf kwam via de leverancier van de procesinstallatie-apparatuur voor aardwarmte uit bij KH Engineering. Het bijzondere aan deze case was dat slechts het debiet en de temperatuur van het op te pompen water bekend was. Er was nog niet exact bekend hoeveel warmte je eruit zou kunnen halen. Vandaar dat KH Engineering begon met een pre-feasibility-studie (FEL 1) en een bijbehorende kostenraming.

De projectopzet in het kort: na het boren van een put wordt het opgepompte warme water eerst ontgast, omdat er altijd ook aardgas meekomt met het van kilometers diep opgepompte water. Dit gas wordt in dit project vervolgens gebruikt in een warmtekrachtkoppeling (WKK) om er elektriciteit mee op te wekken. Deze elektriciteit zet onze klant in voor een warmtepomp die het water nog verder opwarmt.

Het hete water wordt vervolgens gefilterd om verstoppingen te voorkomen en geeft via warmtewisselaars zijn warmte af aan een tweede circuit, dat via leidingen naar tuinbouwbedrijven en industrie gaat. Nadat zij de eerste hogetemperatuurwarmte eraan hebben onttrokken, wordt het water, dat inmiddels een lagere temperatuur heeft, ingezet voor de warmtevoorziening van nabijgelegen huishoudens.

Voordeel voor de klant

Glastuinbouwbedrijven hoeven straks geen aardgas meer te gebruiken om hun kassen te verwarmen, maar maken na afronding van het project gebruik van aardwarmte. Een extra slimme gedachte van de klant was om meteen bij dit tuinbouwgebied een tomaten-inblikfabriek te bouwen. In de zomer hebben de tomatentelers immers geen warmte nodig en kan de opgewekte energie gebruikt worden voor de conservenfabriek. En een groot aantal nabij gelegen huishoudens maakt eveneens gebruik van deze klimaatvriendelijke warmte.

Voordeel van het werken met KH Engineering

KH Engineering heeft veel ervaring met het engineeren van aardwarmtefabrieken. Daardoor konden wij voor de klant in dit geval in korte tijd de haalbaarheid inschatten van het project. Uiteindelijk bleek de installatie 20 MW aan warmte op te kunnen wekken, een aanzienlijke hoeveelheid. Met deze informatie kon de klant verder om financiering te regelen voor de daadwerkelijke engineering en bouw van het project.

Werkzaamheden KH Engineering

KH Engineering voerde de volgende werkzaamheden uit voor dit project:

  • FEL 1 Feasibility-studie
  • CAPEX kostenraming
  • Ontwerp processchema met verschillende scenario’s
  • Plotplan met 3D rendering


Project Manager: Marijn Blommaert

Neem voor meer informatie over dit project of de mogelijkheden in de energietransitie contact op met onze collega’s van New Energy & Infrastructure.

Meer projecten: