New Business

Verduurzaming productieproces door afval thermochemisch om te zetten in waterstof en koolstof

Situatie

Het bedrijf Gouda Refractories maakt vuurvaste stenen. Samen met het jonge bedrijf DOPS willen zij met behulp van een nieuwe technologie hun aardgasverbruik verminderen. DOPS heeft weliswaar al een werkende pilot-reactor, maar beide bedrijven willen het proces valideren op industriële schaal. Daarvoor klopten zij aan bij KH Engineering.

Oplossing

De technologie van DOPS is veelbelovend. Het is in staat om uit willekeurige reststromen syngas (waterstof en koolstofmonoxide) en vaste koolstof te winnen, zonder noemenswaardige CO2-uitstoot. Gouda Refractories wil het gewonnen synthese-gas inzetten voor klimaatneutrale warmte in hun eigen productieproces.

Het proces van DOPS maakt gebruik van een thermochemische conversietechnologie, waarbij slechts een klein beetje zuurstof zorgt voor een reactieproces (vergassing) en zeer hoge temperaturen worden bereikt. Om te bepalen of dit ook op industriële schaal toepasbaar is, voerde KH Engineering een FEL 1-studie uit, waarin de CAPEX-begroting een belangrijk onderdeel was. Daarnaast voerde KH Engineering een plotstudie uit en ontwierpen we een plotplan.

In deze studie moesten we een aantal scenario’s naast elkaar uitwerken. De reactor werkt op een zeer hoge temperatuur, tot wel 1200 graden Celsius. Dat gas moet je dus wel meteen kunnen afkoelen, anders zou het de installatie kunnen beschadigen. Daarnaast moet je in kaart brengen hoe je de voeding van de reactor regelt, welke grondstoffen je gebruikt en hoe je de producten verwerkt.

KH Engineering heeft een massabalans opgesteld en werkt nu aan een energiebalans, die veel rekenwerk vergt. In een vervolgstudie (FEL 2) zal KH Engineering aangeven hoe de apparatuur moet worden ontworpen en of er nog meer toepassingen zijn voor alle warmte, behalve voor de verwarming van het productieproces van Gouda Refractories.

Voordeel voor de klant

Na deze studie kan Gouda Refractories een weloverwogen keuze maken om al dan niet de DOPS-technologie in te zetten om hun productieproces te verduurzamen. Als Gouda Refractories kiest voor deze technologie, kan het bedrijf zijn aardgasverbruik omlaag brengen en dus minder CO2 uitstoten.

Voordeel van het werken met KH Engineering

De klant was erg tevreden over de samenwerking. KH Engineering hield verschillende workshops met Gouda Refractories en DOPS, om de risico-analyse te bespreken en de business case te ontwikkelen. Met de New Energy & Infrastructure groep heeft KH Engineering de juiste kennis in huis om zo’n nieuw concept op een goede manier uit te werken, de klanten uit te dagen en goed met hen mee te denken. Dat stelden zij erg op prijs.

Werkzaamheden KH Engineering

KH Engineering voerde de volgende werkzaamheden uit voor dit project:

  • FEL 1 haalbaarheidsstudie
  • High level massa en energiebalans
  • Veiligheidsstudie
  • CAPEX-kostenraming
  • Ontwerp processchema met verschillende scenario’s
  • Plotplan met 3D rendering
  • Workshops met de betrokkenen; business case analyse en risico & opportuniteiten analyse


Project Manager: Marijn Blommaert

Neem voor meer informatie over dit project of de mogelijkheden in de energietransitie contact op met onze collega’s van New Energy & Infrastructure.

Meer projecten: