Safety & Compliance

Meer aantoonbare veiligheid voor Nyrstar

Situatie

In het Brabantse Budel-Dorplein produceert Nyrstar met ongeveer 460 medewerkers jaarlijks circa 290.000 ton zink van zeer hoge kwaliteit. Zij streven naar een maximaal rendement uit de inzet van de minerale hulpbronnen en bijproducten die het bedrijf verwerkt. Het bedrijf heeft veiligheid hoog in het vaandel staan. Om continu te blijven verbeteren vroeg Nyrstar aan KH Engineering om de veiligheid op de locatie op een gestructureerde manier te verbeteren en het verhoogde veiligheidsniveau richting de overheid aan te kunnen tonen.

Oplossing

Voor deze opdracht deed Nyrstar een beroep op de afdeling (HSE) Safety Engineering van KH Engineering. Om te voorzien in de behoefte van de klant, voerden we samen met Nyrstar HAZOP-studies uit. Dit is een erkende methode om per installatieonderdeel procesrisico’s te identificeren. Medewerkers van Nyrstar zijn getraind in de HAZOP-methodiek en er is gezorgd voor de implementatie van een beter softwarepakket voor de registratie van de HAZOP-sessies en de opvolging van de diverse acties.

Naast de procesveiligheid classificeerde KH Engineering tevens de instrumentele beveiliging met behulp van de SIL-methodiek (Safety Integrity Level). KH Engineering toont hiermee de betrouwbaarheid van de instrumentele beveiligingen aan. En Nyrstar kan hiermee proportionele maatregelen nemen om de veiligheid continu te verbeteren, volgens de Layer Of Protection Analysis (LOPA) methode. Een team van disciplinespecialisten van Nyrstar voerde deze studies uit, onder voorzitterschap van een onafhankelijke specialist van KH Engineering.

We actualiseerden de vereiste documentatie, waarmee je explosierisico in het kader van ATEX inzichtelijk maakt. Daarnaast adviseerde KH Engineering de opdrachtgever over het minimaliseren van het explosierisico van mogelijke ontstekingsbronnen. 

 

KH Engineering zorgde voor een zorgvuldige begeleiding van het proces, voerde een beoordeling van het systeem volgens de klantwens en overheidseisen uit en adviseerde over maatregelen om de veiligheid continu te verbeteren.

Voordeel voor de klant

Doordat KH Engineering zijn kennis deelde met het Nyrstar-team is het veiligheidsniveau systematisch verhoogd en tevens beter aantoonbaar gemaakt. Tijdens het project zijn vooral relevante industriële expertises en de nieuwste methodes toegepast. De kwaliteit van de studies voldoet dus aan de modernste industriële standaarden, waardoor Nyrstar goed onderbouwde beslissingen kan nemen en aan de overheid kan aantonen dat de juiste acties ondernomen zijn.
Door een betere beheersing van het productieproces en een goede samenwerking met Nyrstar zijn niet alleen de risico’s beperkt, maar kon Nyrstar haar de productiecapaciteit verhogen.

Werkzaamheden KH Engineering

• Onafhankelijk voorzitterschap van het veiligheidsstudieteam
• HSSE Engineering
• HAZOP-studies
• ATEX-studies
• ATEX zonering
• SIL-classificatie en verificatie
• Advies en begeleiding bij overgang nieuwe documentatiesoftware PHA_Pro en BowTie XP
• Beheersmaatregelen identificeren.
• Aanbevelingen opstellen voor verdere verbeteringen in de procesvoering.

Projectleider: Twan van den Broek

Klik hier voor meer informatie over Nyrstar

Meer projecten: