New Business

Uitbreiding van de terminalcapaciteit voor Neste

Situatie

Neste is ’s werelds grootste producent van duurzame vliegtuigbrandstof, hernieuwbare diesel en voorloper in het ontwikkelen van hernieuwbare en circulaire grondstoffen voor polymeren en chemicaliën. Hoewel Neste wereldwijd opereert, heeft het bedrijf een behoorlijke aanwezigheid in Nederland met onder andere een raffinaderij op de Maasvlakte en een terminal in Vlaardingen: Neste Terminal Rotterdam (NTR).

De NTR voorziet de productielocaties van Neste in grondstoffen en bouwt commerciële en operationele flexibiliteit op door strategische voorraden. Om de doelstellingen voor de benodigde grondstoffen op lange termijn te bereiken, moest de opslagcapaciteit van de NTR worden uitgebreid. Voor de klant was het belangrijk om de planning van het project te behalen, zonder enige concessie te doen op het gebied van veiligheid.

Oplossing

KH Engineering heeft de engineering, inkoop en het constructiemanagement (EPCm) voor het Neste Terminal Rotterdam Expansion project uitgevoerd. Neste koos in een competitie met meerdere partijen voor KH Engineering, omdat het plan van aanpak, de planning (met een juiste verdeling van engineering en constructietijd) en goede communicatie onderscheidend waren.

Het project is uitgevoerd in drie fases. Neste voerde de haalbaarheidsfase (fase 1) zelf uit. KH Engineering heeft tijdens deze fase wel pre-FEED assistentie verleend. Dit omvatte een evaluatie van de pre-FEED studie en de Total Investment Cost (TIC) en engineering ter ondersteuning van de aanvraag van de bouwvergunning. Tijdens de definitiefase (fase 2) voerde KH Engineering een FEED studie uit en in de uitvoeringsfase (fase 3) een volledige EPCm.

Met 15 nieuwe tanks, vijf vrachtwagenlaadstations en onderliggende infrastructuur, zoals een substation en een servicegebouw met een controlekamer is de opslagcapaciteit van de NTR meer dan verdubbeld. Het project is naast het bestaande tankpark op de terminal gerealiseerd. Om de totale operabiliteit en doorvoercapaciteit van de terminal te verbeteren, is de nieuwe tankput geïntegreerd met de bestaande tankputten.

Voordeel voor de klant

Het project is schedule-driven uitgevoerd. Om de planning te behalen zijn de prefabricage van de tanks en de funderingswerkzaamheden op site tijdens de ontwerpfase uitgevoerd. Onder toeziend oog van KH Engineering zijn de tanks in Antwerpen gefabriceerd en volledig aangekleed per schip naar Vlaardingen vervoerd. Ondertussen zijn op site de tankfundaties gereed gemaakt, zodat de tanks bij aankomst op de fundaties geplaatst konden worden. Door deze keuzes zijn de mijlpalen in het project behaald en is het project volgens planning opgeleverd.

Door de volledige EPCm aan KH Engineering te gunnen, waren zij vanaf het begin al bij het project betrokken en beschikbaar voor advies. Tijdens de uitvoeringsfase werd er met een geïntegreerd team van Neste en KH Engineering op site samengewerkt, waardoor er een toegewijd team beschikbaar was om snel in te kunnen spelen op veranderingen.

Werkzaamheden KH Engineering

KH Engineering voerde de volgende werkzaamheden uit voor dit project:

  • Basic engineering​
  • 10% TIC estimate​
  • Detailed engineering​
  • Engineeringspakketten voor civil, structural, piping, mechanical, electrical en instrumentation aannemers klaar voor constructie
  • Inkoop van alle onderdelen namens de klant​
  • Coördinatie van autoriteiten
  • Contract management​
  • Constructiemanagement op site ​
  • Ondersteuning en supervisie bij pre-commissioning​
  • Ondersteuning bij commissioning en start-up

Project Manager: Ewald Veldboer

Construction Manager: Mischa Andersen

Voor meer informatie: https://www.neste.nl/

Meer projecten: