New Business

Toekomstbestendige portfolio voor tankterminal door uitbreiding met waterstof

Situatie

Een grote tankterminal in het Amsterdamse havengebied wil zijn productportfolio diversifiëren. Tot nu toe is het merendeel van de op- en overslag gebaseerd op fossiele brandstoffen. Dat willen zij veranderen en daarom zijn ze in zee gegaan met een technologie-ontwikkelaar die waterstofdragers maakt.

Op hun locatie wil de tankterminal een deel van het terrein gaan gebruiken om waterstof te produceren en – met behulp van de externe technologieleverancier – in een waterstofdrager te ‘verpakken’. Om de haalbaarheid van dit project te onderzoeken schakelde de terminal KH Engineering in.

Oplossing

KH Engineering voerde een FEL 1 en een FEL 2-studie uit. Daarbij onderzochten we niet alleen de haalbaarheid en mogelijkheden, maar zorgden wij eveneens voor een realistisch ontwerp. Een bijzonderheid hierbij was dat de te gebruiken hoeveelheid groene energie (afkomstig uit windenergie) bekend was.

Op basis van die hoeveelheid energie hebben we de installatie ontworpen. Daarbij waren een aantal chemische stappen: de productie van waterstof met behulp van elektrolyse, de chemische reactie, fasescheiding, en vervolgens moesten we afwegen hoeveel energie de installatie zou gebruiken ten opzichte van het resultaat: de waterstofproductie.

Voordeel voor de klant

Zodra de klant, na de engineeringsfase, de installatie gebouwd heeft, is er een aanzienlijke uitbreiding van zijn portfolio gerealiseerd. Daarmee wordt de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen minder, en werken zij aan een meer toekomstbestendige bedrijfsvoering. De externe technologieleverancier heeft een werkend voorbeeld van zijn nieuw ontwikkelde technologie. Die kan hiermee bewijzen dat ‘zijn’ technologie werkt.

Voordeel van het werken met KH Engineering

Binnen dit project kwamen veel verschillende technologieën en bijbehorende expertises bij elkaar. Om dit te vertalen naar haalbaarheid op industriële schaal kwam de ruim zeventig jaar technologische expertise van KH Engineering goed van pas.

Werkzaamheden KH Engineering

KH Engineering voerde de volgende werkzaamheden uit voor dit project:

  • FEL 1 haalbaarheidsstudie
  • Ontwerp processchema met verschillende scenario’s
  • Plotstudie
  • FEL 2 studie
  • Kostenbegroting (CAPEX en OPEX)
  • Veiligheidsstudies (Hazard Identification Workshop


Project Manager: Marijn Blommaert

Lees meer over de toepassing van waterstof in onze whitepaper of neem contact op met onze collega’s van New Energy & Infrastructure.

Meer projecten: