New business

Uitbreiding met 80.000 m3 opslagcapaciteit voor LBC Antwerpen

Situatie

LBC Tank Terminals is een internationaal opslagbedrijf voor vloeibare bulkgoederen, zoals chemicaliën en basisoliën. Het bedrijf heeft een aantal strategisch gelegen terminals in Europa en de Verenigde Staten. In Antwerpen is het bedrijf zijn opslagcapaciteit aan het uitbreiden met 80.000 m³.

De uitbreiding omvat de bouw van 28 nieuwe tanks, een geavanceerd verladingsstation voor vrachtwagens en treinwagons, en een splinternieuwe laadkade voor scheepvaartverlading. Om deze uitbreiding voor te bereiden en te ontwerpen, is KH Engineering geselecteerd als engineeringpartner. Voor een soepel verloop van het project is, naast engineering van een praktisch ontwerp, advies gegeven om de uitvoerende aannemers op één lijn te brengen wat betreft de engineering door andere partijen.

Oplossing

KH Engineering is vlot gestart om de projectdoelstellingen om te zetten in een praktisch uitvoerbaar ontwerp, wat te bouwen is in de operationele omgeving van LBC. Onderdeel van het project is het creëren van ruimte door de afbraak van oude tanks en de bouw van 28 nieuwe, maar liefst 29 meter hoge opslagtanks: de hoogste tanks in Antwerpen. Daarbij kwam de aanleg van complex leidingwerk, een nieuw verladingsstation en een nieuwe laadkade met een ergonomisch verdeelstation.

Een verantwoordelijkheid in dit project was dat KH Engineering eveneens de bestaande externe engineeringspartijen meenam in het ontwerpproces en de multidisciplinaire engineering waarborgde. We fungeerden als interface namens de opdrachtgever en verstevigden onze overkoepelende sturende rol richting de andere betrokken externe partijen én onze eigen adviesrol. Om de bedrijfsvoering van de terminal voor klanten van LBC te kunnen blijven faciliteren, worden de productstromen omgeleid naar overige laadposities.

Voordeel voor de klant

Door de uitbreiding van de opslagcapaciteit kan LBC meer verladen, en vanwege ons doordachte ontwerp sneller schakelen tussen verschillende typen producten. Bovendien is er een nieuwe scheepsverlading bij gekomen, waardoor de verladingsmogelijkheden verder zijn vergroot.

Voordeel van het werken met KH Engineering

KH Engineering heeft diepgaande kennis van tankterminals en biedt een multidisciplinaire aanpak. Een tankterminal is een zeer complexe installatie, die zich op dat gebied minimaal kan meten met de complexiteit van een chemische fabriek. Het is een van de specialisaties van KH Engineering om in een operationele omgeving projecten te ontwerpen en de bouw te begeleiden.

We werkten de Basis of Design van LBC volledig uit, realiseerden het ontwerp van een innovatief verladingsstation en laadkade, en brachten een oplossing om de downtime van de terminal tot een minimum te beperken. Bovendien is er in het ontwerp, dat tot in de kleinste details volledig in 3D is vastgelegd, met een vooruitziende blik rekening gehouden met toekomstige eisen op milieugebied. KH Engineering toonde een sterke toewijding aan het project en maakte het binnen een degelijke investeringsbegroting tot een succes.

Werkzaamheden KH Engineering

KH Engineering voerde de volgende werkzaamheden uit voor dit project:

  • Basic Engineering
  • Kostenraming
  • 3D-modellering
  • Engineering Project Management
  • Documentbeheer
  • Planning
  • Detailed Engineering
  • Kwaliteitscontrole van de uitvoering

Meer informatie: Raf Baudewijn en Kees Vonk

Voor meer informatie over LBC Tank Terminals: https://www.lbctt.com/

Meer projecten: