New Business

Studies voor een rendabele energietransitie

Situatie

Een groot en internationaal chemiebedrijf onderzoekt doorlopend naar nieuwe mogelijkheden voor energie- en grondstoffentransitie. Er worden verschillende projecten overwogen voor energiebesparing en overgang op elektrificatie voor hun fabrieken in Duitsland en Nederland. Maar hoe weet je of het concept technisch én economisch haalbaar is? Hiervoor is de hulp ingeschakeld van een gekwalificeerde partner.

Oplossing

Om de meest kansrijke energiemaatregelen te identificeren en uit te kunnen voeren is er verder onderzoek nodig. Het chemiebedrijf schakelde hiervoor KH Engineering in. De uitvraag was een gedegen en fundamentele ordegrootte kostenraming voor de zogeheten TIC (Total Installed Cost). Er is samen met de opdrachtgever gestart met het exact in kaart brengen van de uitvraag en hierbij de samenhang tussen de nieuwe ideeën en andere nieuwe- en bestaande projecten te beoordelen. Op die manier kon de essentie van de vraag vertaald worden in een optimaal ontwerp.

Vanuit die informatie en simulaties zijn de maatregelen gedimensioneerd en is er een verantwoorde schatting gemaakt van de benodigde aanvullende equipment in de installatie. Hiermee kwamen eventuele risico’s voor de business case in beeld; zowel procesmatige, financiële, als eventuele beperkingen wat betreft de bestaande vergunningen. Daarnaast is bekeken op welke wijze de opdrachtgever deze nieuwe elementen moet integreren in de totale fabriekssite. Bij de ene maatregel is dat eenvoudig, bij de andere moet je meewegen op welke plotlocatie de wijzigingen het best door kunt voeren. Het gekozen ontwerp is uitgewerkt, zodat er een goede kostenraming gemaakt kon worden. Daarbij is rekening gehouden met de plot van de site en een ‘best guess’ voor de constructie. De TIC is getoetst aan een database met gegevens en prijzen van zowel eerdere projecten, als marktprijzen van materialen om een nog nauwkeuriger kostenraming te maken.

In totaal voerden we vier studies voor de klant uit. Dat betrof het opnieuw in gebruik nemen van een unit voor terugwinning van grondstoffen uit restproduct, het upgraden van een stoomketel naar moderne milieueisen, een combinatieproject van debottlenecking en energie-efficiëntie en een procesmodificatie om de productkwaliteit te verbeteren bij een lagere procestemperatuur. Een vijfde studie is in voorbereiding.

Voordeel voor de klant

KH Engineering focust op de essentie van de uitdaging van de klant en doet niet aan ‘symptoombestrijding’. KH Engineering heeft de engineeringskennis en de expertise om zo’n vraag in zijn totaal te overzien, waardoor er een veel betere kostenraming en advies gemaakt kan worden. Vanaf het eerste idee tot aan de commissioning & startup. De opdrachtgever is zeer tevreden over de kwaliteit van onze dienstverlening en gaf aan dat de uitkomsten nauwkeuriger zijn dan  eerderuitgevoerde studies. Daarnaast spraken zij grote waardering uit voor onze aanpak en de gedegen documentatie.
We leverden hen een rapport met uitleg van de process engineering, mogelijke varianten en risico’s, een projectplanning en een kostenbegroting met uitleg van de aannames erin. Met deze kennis kan de opdrachtgever een verantwoorde afweging maken en kiezen welke energiemaatregelen uit hun portfolio ze gaan uitvoeren, en welke het eerst. Daardoor kunnen zij in hun eigen tempo mee in de energie- en grondstoffentransitie.

Werkzaamheden KH Engineering

KH Engineering voerde de volgende werkzaamheden uit voor deze projecten:
FEL 1-studie:

  • Simulaties maken
  • Equipment size dimensioneren
  • Process Flow Diagrams
  • Materiaalselectie
  • Plot studie
  • ISBL-scope (Inside Battery Limits) en OSBL (Outside Battery Limits)
  • Projectplanning
  • Risico-inventarisatie
  • HSSE-aspecten in kaart brengen en beoordelen
  • Cost engineering voor de TIC


Process engineer: Jos Sentjens | Cost Engineer: Erik de Boer

Meer projecten: