Safety & Compliance

Risicobeoordeling voor Prorail 

Situatie

Opdrachtgever ProRail is verantwoordelijk voor het spoorwegnet van Nederland en omdat ze grote waarde hechten aan de veiligheid wilde ze een up-to-date risicobeoordeling voor de verblijfsgebouwen.​ Deze is uitgevoerd door KH Engineering voor emplacement Kijfhoek, dichtbij Dordrecht. Emplacement Kijfhoek is het grootste en meest complexe rangeerterrein van Nederland. Treinen worden samengesteld om goederen zo veilig en efficiënt mogelijk te transporteren vanuit de haven naar het achterland. Op dit terrein komen ook regelmatig treinwagons met gevaarlijke stoffen.

Oplossing

KH Engineering verzorgde een uitgebreide risicobeoordeling voor ProRail. De basis voor deze beoordeling is gebaseerd op de best practices uit de Handleiding Risicobeoordeling van de branchevereniging voor chemische industrie VNCI. Er is gestart met het in kaart brengen van de geldende regelgeving. Hierna is het onderzoek langs twee methodes verricht namelijk: een risico-methode en een effect-methode. Onderdeel van de risico-methode is een inventarisatie van locaties, waarop in theorie, incidenten zouden kunnen plaatsvinden. Op een rangeerterrein kan dit bijvoorbeeld gaan om een ontspoorde trein, een botsing, een lekkage of een explosie. Op Kijfhoek betreft dit ca. 31.000 locaties. 

Na het in kaart brengen van de risico’s zijn deze ingedeeld naar effectsoort: brand, toxische wolk of explosie. Vervolgens is er een kansberekening gemaakt per mogelijk incident en is bepaald hoe ver de effecten kunnen reiken. Hierbij is speciaal gekeken naar welke gebouwen binnen deze risicozone vallen en hoeveel mensen daar aanwezig kunnen zijn. In een handzaam overzicht is alle data verzameld, zodat de klant kan zien welke maatregelen er getroffen moeten worden voor risicobeperking.

Naar aanleiding van het project zijn er technische en organisatorische aanbevelingen op gebied van veiligheid gedaan. Technische aanbevelingen, bijvoorbeeld om in een gebouw dat mogelijk beschadigd kan raken door een drukgolf de ruiten te voorzien van een folie, die ervoor zorgt dat geen scherven in het gebouw kunnen komen.

 

Organisatorisch door extra aandacht te besteden aan incident-training en het alarmprotocol, waarmee je mensen bij het ontstaan van een toxische wolk kunt evacueren naar een bestaande veilige en gasdichte ruimte. En onder het thema “voorkomen is beter dan genezen” is er nauwkeurig gekeken naar de noodzaak van de aanwezigheid van mensen in een risicozone.

Voordeel voor de klant

De afdeling HSSE Engineering van KH Engineering heeft snel en flexibel de klantvraag kunnen beantwoorden. Met het rapport voor risicobeoordeling kan ProRail het veiligheidsniveau van de werkplek verder verhogen. Het bedrijf kan hiermee bij de overheid aantonen dat het alle mogelijke inspanningen doet om gevaren te herkennen en zijn mensen een veilige werkplek biedt. Door de samenwerking met KH Engineering is ProRail op de hoogte van de industriële risico’s en de wet- en regelgeving.

Werkzaamheden KH Engineering

KH Engineering voerde de volgende werkzaamheden uit voor dit project:

– Inventarisatie regelgeving
– Risico inventarisatie
– Effectberekening
– Scenario’s opstellen naar aanleiding van mogelijke incidenten en effecten
– Consequence modelling
– Bepalen schade-effecten
– Advisering van maatregelen
– Opleveren rapportage

Projectleider: Twan van den Broek

Meer projecten: