New Business

P11 Topside  Standard Satellite

Aanleiding

Er zijn nog relatief weinig onontwikkelde aardgas-prospects en -velden over in het Nederlands Continentaal Plat, waardoor het creëren van economisch aantrekkelijke nieuwe ontwikkelingen een uitdaging is. Om deze uitdaging aan te gaan, wil Oranje-Nassau Energie B.V. (ONE) een Oranje-Nassau Standard Satellite (ONSS) ontwikkelen, die wordt ingezet op de P11-11- en P11-12-gasvelden.

ONE wil op 50 kilometer van de Nederlandse kust een gasplatform installeren, waarbij gas gewonnen kan worden. Door een innovatief en nieuw platformconcept kan ONE op economische wijze twee marginale velden ontwikkelen. Vanaf het olieplatform wordt duurzame energie opgewekt door een unieke combinatie van windmolens en zonnepanelen en energieopslag in accu’s.

Probleemstelling

Het business model van de opdrachtgever is op basis van diversificatie het verschil maken ten opzichte van de traditionele markt. KH Engineering is voor dit doel geselecteerd voor het ontwerp van de topside en de coördinatie van het jacket design. KH Engineering beschikt over alle technische disciplines, inclusief Health Safety Environment, inkoop assistentie en ondersteuning tijdens de bouw.

Oplossing

De taak is te innoveren en tevens te standaardiseren tijdens de ontwerpfase van het project voor toekomstige satellieten. Naast de procesinstallaties is de normaliter onbemande satelliet uitgerust met een accommodatie voor acht personen, een helikopterdek en een vijftons kraan.

 

Energie wordt opgewekt door meerdere windturbines en zonnepanelen. Het ontwerp van de topside kan zonder aanpassingen worden toegepast bij een breed scala aan gasvelden.

De modulaire jacket is, door gebruik van wisselstukken, te gebruiken bij waterdieptes tot vijftig meter en kan daarom in de gehele zuidelijke Noordzee worden gebruikt. KH Engineering is vanaf de conceptfase tot en met de oplevering van het project betrokken geweest. De integratie met de projectorganisatie van de klant was een essentiële succesfactor.

Voordeel voor de klant

Bij het project is er gewerkt met een geïntegreerd team. Voor de klant is gedurende de ontwerpfase een aparte vloer voor het geïntegreerde team vrij gemaakt voor het taskforce team, wat exclusiviteit en innovatie opleverde voor de opdrachtgever. We hebben een op maat gemaakte oplossing gecreëerd; een onbemand platform dat zelfstandig kan produceren. Het voordeel voor de klant was de beschikbaarheid van de juiste technische disciplines en de openheid om samen te werken met de andere leveranciers, waardoor de opdrachtgever het project binnen tijd en budget heeft gerealiseerd.

Inspection services & asset integrity

Het zusterbedrijf Smart Asset Integrity Solutions heeft aan de opdrachtgever ondersteuning geleverd voor het opstellen van specificaties van het materiaal en equipment van de satelliet. Daarnaast hebben zij de inspecties uitgevoerd tijdens fabricage en eindoplevering.

Projectleider: Jack van Vliet

Meer projecten: