New Business

Nieuwbouw HES Hartel Tank Terminal

Aanleiding

HES International B.V. in Rotterdam is een particuliere holding van vooraanstaande onafhankelijke dienstverleners in havens door heel Europa. Het bedrijf heeft twee belangrijke pijlers: de droge en natte bulk. Het bestemmingsplan van de Hartelstrook in Rotterdam biedt ruimte voor de ontwikkeling van een terminal voor bulk. De locatie op de Hartelstrook leent zich uitstekend voor een nieuwe terminal, door een perfecte nautische ontsluiting, met een directe verbinding naar open zee voor snellere afhandeling van de logistieke activiteiten.

Situatie

Binnen HES International B.V. is behoefte aan meer ontwikkeling op het gebied van natte bulk. Het nieuwbouwproject van HES International B.V. omvat het ontwikkelen en in operatie nemen van een nieuwe tankterminal voor de op- en overslag van olieproducten en biobrandstoffen. De locatie van de tankterminal is gepland op de Hartelstrook, aan de zuidzijde van de Mississippihaven op Maasvlakte 1. Op het terrein van 27 hectare worden 52 tanks met een opslagcapaciteit van circa 1,3 miljoen m3 gerealiseerd.

Het internationaal opererende energieconcern BP – eigenaar van een grote raffinaderij in Rotterdam – heeft zich gecommitteerd aan het project, inclusief plannen voor pijpleidingverbindingen tussen deze raffinaderij en de terminal.

Oplossing

In 2017 is KH Engineering gestart met een value engineering op het bestaande ontwerp. Bij value engineering worden diverse functionaliteiten getoetst in het ontwerp en de projectdoelstellingen, waaronder budget en planning, beoordeeld.

Samen met de opdrachtgever is de bestaande estimate na de value engineering herzien en goedgekeurd. In maart 2018 is de value engineering opgeleverd inclusief een rapportage met diverse bevindingen en aanbevelingen.

 

Na afronding van de value engineering is de opdracht voor de basic engineering verstrekt aan KH Engineering. Dit houdt in dat we voor de opdrachtgever een compleet technisch ontwerp maken waarin alle uitgangspunten worden vastgesteld. Dit ontwerp is geschikt om de detailed engineering en de constructie (uitvoering) aan te vangen. Bij het ontwerp is rekening gehouden met de DCMR omgevingsvergunning. De basic engineering is in december 2018 opgeleverd.

In 2019 is KH Engineering gestart met de detailed engineering, om het project te kunnen aanbesteden in de markt voor met name civiele- en werktuigbouwkundige werken. In 2021 is het project opgeleverd aan de klant voor wat betreft de civiele, structural en piping detailed engineering.

Voordeel voor de klant

De klant heeft met KH Engineering als lokaal bedrijf een dienstverlener die in alle projectfases kan blijven ondersteunen en in staat is mee te bewegen met de businesscase en de strategie van de klant ten aanzien van aanbesteden in de internationale markt.

Werkzaamheden KH Engineering

KH Engineering voerde de volgende werkzaamheden uit voor dit project:

  • Concept engineering
  • Basic engineering
  • Cost estimates
  • Detailed engineering


Projectleider: Ronald Zevenbergen

Voor meer informatie over HES International B.V.: www.hesinternational.eu/nl/.

Meer projecten: