Safety & Compliance

Managementsysteem voor Brzo-fabriek Sekisui S-Lec

Situatie

In Roermond maakt Sekisui S-Lec PVB-folie. Deze folie wordt toegepast in gelamineerd glas, dat je bijvoorbeeld terugvindt in autoruiten en gebouwen, zoals luchthavens. De folie heeft een verschillende diktes van minder dan 1 millimeter. De grondstof voor de folie, PVB-poeder, produceert Sekisui S-Lec op haar locatie op het Chemelot terrein. Omdat het bedrijf de productie daar uitbreidt, valt deze fabriek straks onder het Besluit risico’s zware ongevallen 2015 (Brzo 2015). Dat besluit is dan van toepassing op de bestaande en nieuwe installaties. Die verandering heeft consequenties voor het managementsysteem. Het bedrijf vroeg KH Engineering het managementsysteem aan te passen.

Oplossing

KH Engineering begon met een inventarisatie en een beoordeling van het bestaande managementsysteem van Sekisui S-Lec, aan de hand van de nieuwe wettelijke eisen. Om het beheer van de documenten uit dit systeem te verbeteren, adviseerden we een softwaretoepassing die dit proces automatiseert. Verschillende procedures, bijvoorbeeld ten aanzien van het geborgd uitvoeren van wijzigingen, hebben we inhoudelijk beoordeeld. Daarna droegen we verbetersuggesties aan. Ook hebben we input geleverd voor het opstellen van het Preventiebeleid Zware Ongevallen (een zogenoemd Pbzo-document).
Tijdens de eerste Brzo-inspectie die de overheid hield, was de adviseur van KH Engineering aanwezig om Sekisui S-Lec ter plekke te adviseren over de te nemen stappen. We hebben het veiligheidsrapport dat Sekisui S-Lec moest indienen bij de toezichthouders beoordeeld en aangevuld, zodat het aan alle eisen voldeed. De KH-adviseur blijft op afroep beschikbaar om vragen over het Brzo 2015 of de publicatiereeks gevaarlijke stoffen (PGS 29) te beantwoorden, of om over andere compliance-aangelegenheden te adviseren.

Voordeel voor de klant

KH Engineering heeft een gedegen kennis van de wet- en regelgeving die voor Brzo-bedrijven geldt en een ruime ervaring met de eisen en wensen die toezichthoudende instanties stellen. Daarom konden we Sekisui S-Lec van de juiste adviezen voorzien en zo helpen aantonen dat Sekisui S-Lec aan de wettelijke vereisten voldoet en indien gewenst concrete verbeterplannen opstelt en implementeert. Door de blijvende betrokkenheid van de adviseur volgen we eventuele nieuwe vraagstukken meteen op.

Werkzaamheden KH Engineering

KH Engineering voerde voor dit project de volgende werkzaamheden uit:

  • In kaart brengen van de geldende wet- en regelgeving 
  • Inventarisatie volledigheid managementsysteem
  • Beoordeling procedures en opstellen verbetervoorstellen
  • Begeleiding overheidsinspectie
  • Overleg toezichthouders
  • Actueel houden veiligheidsrapport
  • Advies op afroep

Projectleider: Twan van den Broek

Klik hier voor meer informatie over Sekisui S-Lec.

Meer projecten: