Lifetime

Het verhogen van de betrouwbaarheid en kwaliteit van utilities

Situatie

Op vrijwel elk fabrieksterrein staan meerdere fabrieksinstallaties die gezamenlijk gebruik maken van gemeenschappelijke utitilites. Er wordt continue gezocht naar nieuwe concepten voor het besparen van energie (EED richtlijn) of het verhogen van de betrouwbaarheid van installaties.

We lichten hieronder de casus toe voor de koeling voor een groot fabrieksterrein met meer dan 30 installaties in een van de industriële havens in Nederland. Het terrein beschikt over drie grote koelwaterpompstations die het volcontinue proces van de fabrieken ondersteunt. Deze stations pompen elk zo’n dertig miljoen liter water per uur op dat vervolgens door het koelwaterbuizensysteem geleid wordt. Aan het begin van het traject heeft de buis een doorsnee van ruim anderhalve meter en het systeem vertakt zich naar steeds kleiner diameters. Het water wordt door een grof filter (een strainer) gereinigd en een bekend effect is dat er na verloop van tijd sprake is van micro- en macro-biologische aangroei in het leidingsysteem. Deze kunnen leiden tot ongewenste verstoppingen of beschadigingen.

De opdrachtgever wil de betrouwbaarheid van deze koelservice naar de fabrieken verhogen door de leidingen te voorzien van een hypochloriet-oplossing. Deze oplossing kent veel voordelen en wordt binnen de industrie vaker toegepast. Aan KH Engineering de taak om binnen de gestelde richtlijnen, daar een installatie voor te ontwerpen.

Oplossing

Hypochloriet is een geconcentreerde bleekloogoplossing. Als het hypochloriet in aanraking komt met aangroei veroorzaakt door onder andere schelpdieren en algen wordt deze aangroei verstoord en afgebroken. Deze oplossing wordt gecontroleerd, nauwkeurig gedoseerd en geïnjecteerd in het single pass-systeem. Bij de teruggave op de rivieren wordt een zuurstofrijker water op het oppervlaktewater geloosd en gemonitord of er nog residuen zijn. Het streven is om exact de juiste oplossing te doseren, zodat alle aangroei wordt omgezet in zouten en er geen hypochlorietresten in het oppervlaktewater komen. Met dit uitgangspunt startte KH Engineering het multidisciplinaire ontwerp traject en ging de mooie uitdaging aan om dit ontwerp, met de hoge koelcapaciteit en volumes, uit te werken.

 

Voor het hypochloriet is een opslagtank van 30m3 voorzien, met daaronder een betonnen bak als extra voorziening, mocht er onverhoopt lekkage optreden. Omdat de volle tank ruim veertig ton weegt, moest er een fundatie worden aangelegd. Binnen het project zorgde KH Engineering voor het procesontwerp, het civieltechnisch ontwerp, het mechanisch ontwerp, het elektrotechnisch ontwerp, maar ook voor het titanium-leidingwerk, de rotating-equipment, een doseerunit en de bijbehorende instrumentatie en het besturingssysteem. Dit besturingssysteem maakt het mogelijk om gepulseerd te injecteren; de aangroei in het leidingsysteem treedt namelijk niet gelijkmatig op. Hypochloriet ontleedt zich bij zomerse temperaturen en vormt daarbij gas (zuurstof), waardoor de doseerpomp dan minder hypochloriet aanzuigt. Dat probleem hebben we ondervangen door een automatische ontluchter te plaatsen.

Voordeel voor de klant

Doordat KH Engineering zich goed heeft kunnen voorbereiden op de gebruikersdoelstellingen en installaties en het terrein, zijn het project en de aanpassingen voor de koelservices goed ingepast zonder operationele downtime of ongewenste stilstand. Het multidisciplinair team werkte in een taskforce, waardoor het goed kon anticiperen op gewenste wijzigingen. Naast de engineering heeft KH Engineering ook de inkoop en bouwbegeleidingen of aanbestedingen begeleid.

De klant heeft nu minder verstoppingen in het koelwaterbuizensysteem, want door de omzetting van het spoelen van het buizensysteem met hypochloriet, is er minder aangroei en zijn er minder storingen. Door dit LifeTime-project heeft de opdrachtgever, dankzij haar langetermijnvisie, de betrouwbaarheid van de fabrieken zijn site kunnen verhogen en onderhoudskosten geminimaliseerd.

Projectleider: Erik Middelink

Meer projecten: