Lifetime / Safety & Compliance

Groot onderhoud aan koelinstallatie Royal FloraHolland

Situatie

Royal FloraHolland is dé leidende internationale coöperatie en marktplaats voor de sierteelt. Zij brengen ongeveer 3.000 leden en 2.400 kopers uit binnen- en buitenland bij elkaar, wat leidt tot zo’n 100.000 transacties per dag.

Na een zorgvuldige inspectie is vastgesteld dat de koelinstallatie van de vestiging in Naaldwijk groot onderhoud nodig had. De 1,6 kilometer lange koelinstallatie bevat 11.000 kilogram koelvloeistof en voorziet 30.000 m2 koelcellen van koeling. Dit betreft circa 75% van de koelcellen van Royal FloraHolland. Een randvoorwaarde voor het project was dan ook dat de handel tijdens het groot onderhoud door kon gaan.

Oplossing

Voor het groot onderhoud was het noodzakelijk de bestaande koelinstallatie buiten werking te stellen. Daarom is er elders op het terrein een bouwplaats en een tijdelijke koelvoorziening in containers ingericht. KH Engineering garandeerde hiermee dat de bloemen en planten onder dezelfde condities in de koelcellen werden opgeslagen.

Tijdens de werkzaamheden is er tijdelijk steiger- en leidingwerk geplaatst en zijn er looppaden en nieuwe doorgangen gemaakt. Om de medewerkers van Royal FloraHolland op de bloemenkarren te informeren over de werkzaamheden, zijn er houten schutborden tegen de steigers geplaatst. Er waren ook terrein- en wegafzettingen en alternatieve routes van kracht, in verband met het inrichten van de tijdelijke koelvoorziening. KH Engineering zorgde, samen met de communicatieafdeling van Royal FloraHolland, voor tijdige berichtgeving en aanduiding op locatie.

KH Engineering testte eerst de tijdelijke koelinstallatie, waarbij met glycol werd gekoeld. Toen dat werkte, werd de bestaande koelinstallatie, inclusief kleppen, afsluiters en andere equipment schoon geblazen en ontmanteld. Vanwege de complexiteit van het project, heeft KH Engineering HAZOP-studies uitgevoerd om de gevaren bij het leegmaken van de bestaande installatie en het aanleggen van de tijdelijke installatie te identificeren. Het omvangrijke leidingsysteem telt veel koppelingen, kleppen en ander equipment. Dat werd met lucht leeggeblazen. Vervolgens volgde een extra check met stikstof om te kijken of alles schoon was.

Op advies van KH Engineering besloot Royal FloraHolland om de bestaande koelinstallatie meteen te optimaliseren. Door een aantal extra koppelingen te maken, ontstaan er verschillende secties in het koelleidingsysteem die apart onderhouden en uitgeschakeld kunnen worden.

Voordeel voor de klant

Royal FloraHolland beschikt nu over een gecertificeerde koelinstallatie. Hierdoor neemt de beschikbaarheid toe en de koelinstallatie is door de indeling in secties makkelijker te onderhouden.

Voordeel van het werken met KH Engineering

De klant waardeert hoe KH Engineering zo’n multidisciplinair project aangepakt heeft. Het bedrijf neemt zijn verantwoordelijkheid als hoofdaannemer en werkt samen met ervaren uitvoerende partijen. Veiligheid van medewerkers, gebruikers van de locatie en omwonenden staat altijd voorop.

Samen met de klant organiseerde KH Engineering geregeld afstemmingsoverleggen met de grotere partijen, een vaste weekstart met de opdrachtgever en dagelijks overleg op de werkvloer. Zo werd er gezamenlijk voor gezorgd dat de werkzaamheden zorgvuldig en met zo min mogelijk hinder konden worden uitgevoerd.

Werkzaamheden KH Engineering

KH Engineering voerde de volgende werkzaamheden uit voor dit project:

  • HSSE engineering
  • HAZOP-studies
  • Processimulaties
  • Project management
  • Consultancy services
  • Procurement services
  • Constructie management
  • Toezien op naleving van relevante wet- en regelgeving


Project Manager: Romano Bouterse

Klik hier voor meer informatie over Royal FloraHolland

Meer projecten: