New Business

Groene waterstoffabrieken voor HyCC

Situatie

HyCC ontwikkelt groene waterstofprojecten voor de verduurzaming van de industrie en het opbouwen van een circulaire economie. Inmiddels zijn er zes projecten in ontwikkeling, waaronder één in Duitsland en vijf in Nederland. Dat zijn er twee in Delfzijl, twee in het Noordzeekanaalgebied bij Amsterdam, en in Rotterdam hebben zij het project H2-Fifty op de Rotterdamse Maasvlakte.

Het zogeheten conversiepark op de Maasvlakte wordt dé plek in de regio Rotterdam waar groene elektriciteit uit wind-op-zee aan land gebracht wordt om er ter plekke groene waterstof mee te produceren. H2-Fifty is een samenwerking met bp en wordt een fabriek met een vermogen van 250 megawatt. HyCC heeft zelf brede en diepgaande kennis van elektrolysetechnologie in huis. Maar voor het ontwerp en de bouw van de fabrieken zochten zij naar een betrouwbaar en deskundig ingenieursbureau, als uitbreiding van het eigen team.

Oplossing

Na een uitgebreide marktverkenning en een aanbesteding koos HyCC voor KH Engineering om tijdens het gehele bouwproces van de eerste projecten (de fabrieken in Rotterdam en Amsterdam) support te leveren. Hiermee kiest HyCC voor ondersteuning vanaf concept engineering tot en met het aansturen van de uitvoering van het project. Qua ervaring en expertise vonden zij KH Engineering een goede match.

Voordeel voor de klant

Met de nieuwe waterstoffabrieken zet HyCC een cruciale stap naar verduurzaming van de Nederlandse industrie. Het bedrijf ziet groene waterstof als dé sleutel om een ​​groeiende bevolking te voorzien van essentiële producten zonder CO2-uitstoot.

 

Zo dragen zij bij aan duurzamere economische ontwikkeling. Alleen al met de Rotterdamse fabriek H2-Fifty gaan HyCC en bp maar liefst 20.000 tot 30.000 ton groene waterstof per jaar produceren uit hernieuwbare energie en water.​

Voordeel van het werken met KH Engineering

In KH Engineering vond HyCC naar eigen zeggen een partij die hen goed aanvult op technische kennis. Samen met KH Engineering kan HyCC snel opschalen en dat vinden zij belangrijk. Het wordt een echt partnership waarin KH Engineering heel uiteenlopende werkzaamheden zal uitvoeren: van concept studies tot front-end engineering design en het begeleiden van werkzaamheden van contractors. Daarnaast assisteert KH Engineering bij het opstellen van HyCC’s technische standaarden. Daarin komt te staan waaraan een groene waterstoffabriek van HyCC moet voldoen, bovenop de wettelijke eisen. Zo kan HyCC het ontwerp ook efficiënt op andere plaatsen gaan gebruiken.

Werkzaamheden KH Engineering

KH Engineering voert de volgende werkzaamheden uit voor dit project:

  • Concept studies
  • FEED
  • Basic engineering
  • Owners engineering

Project Manager: Arno Coops

Voor meer informatie: https://hycc.com/

Meer projecten: