Safety & Compliance

Geborgde veiligheid voor Ducor

Situatie

Ducor Petrochemicals produceert in het Rotterdamse Botlekgebied 180 miljoen kilo polypropyleen granulaat. Dagelijks zijn ongeveer 100 medewerkers in touw om granulaat te maken die haar toepassingen vindt in bijvoorbeeld auto-onderdelen, elektrische toestellen, textiel, verpakkingsmaterialen en tal van huishoudproducten. Het bedrijf wil de veiligheid op een gestructureerde en gecontroleerde manier verder verbeteren en wel zodanig dat aantoonbaar kan worden voldaan aan relevante wet en regelgeving.

Oplossing

Ducor deed een beroep op de HSSE Engineering afdeling van KH Engineering voor het uitvoeren van veiligheidsstudies en advisering van het inrichten van het Safety Management Systeem ten aanzien van instrumentele beveiligingen. Experts binnen deze afdeling traden op als voorzitter bij de uitvoering van veiligheidsstudies en zorgde voor een gestructureerde verloop van het HAZOP review proces. Door constructief de medewerkers van Ducor uit te dagen en te coachen is er een goed onderbouwde HAZOP studie tot stand gekomen. Met behulp van de SIL-systematiek (Safety Integrity Level) maakte Ducor onder begeleiding van KH Engineering een betere classificatie van de betrouwbaarheid van vele instrumentele beveiligingen. Voor het Safety Management Systeem wilde Ducor daarnaast het beheer van de instrumentele beveiligingen in lijn brengen met de internationale normering hierover. KH Engineering voerde hierop een gap analyse uit en stelde verbeterpunten voor om in het Safety Management Systeem te implementeren. Parallel hieraan werd een verificatie van instrumentele beveiligingen uitgevoerd ten opzichte van de as-built situatie.

Voordeel voor de klant

De TÜV-gecertificeerde functional safety engineers in dienst van KH Engineering hebben de vereiste SIL-klassen van instrumentele beveiligingssystemen vastgesteld. Op basis van deze informatie kunnen zij een Safety Requirements Specification met daarin de ontwerpuitgangspunten voor de beveiligingsloop opstellen en het gekozen ontwerp hieraan toetsen.

Door de aanwezige kennis van Safety Management Systemen van Brzo-bedrijven konden op een eenvoudige en eenduidige wijze de eisen uit de internationale normen over het beheer van instrumentele beveiligingen worden geïntegreerd in het managementsysteem van Ducor. Door deze aanpak kan Ducor profiteren van een goede uitgangspositie bij de voorgenomen transitie naar een nieuwe geïntegreerde veiligheids-PLC.

Werkzaamheden KH Engineering

KH Engineering voerde voor dit project de volgende werkzaamheden uit:

  • Het voorzitten van HAZOP en SIL-classificatie studies
  • Training over HAZOP en SIL-methodiek
  • Het controleren van de as built situatie van instrumentele beveiligingen
  • Het uitvoeren van een gap analyse ten aanzien van de eisen uit de norm
  • Adviseren over het SMS
  • Advies op afroep

Projectleider: Robert Boom

Klik hier voor meer informatie over Ducor.

Meer projecten: