New Business

Future Complex Metallurgy (FCM) project

Het project is vanuit de klant gestopt na de basic engineering.

Aanleiding

Binnen de procesindustrie wordt circulaire economie steeds belangrijker. Het voorkomen van de noodzakelijk winning van metalen uit erts door terugwinning van teruggenomen metaalafval levert een enorme milieuwinst op. Innovatie bij koperproducenten is belangrijk om koper tegen concurrerende prijzen te kunnen blijven leveren. Dit verhoogt tevens het hergebruik van edelmetalen wat bijdraagt aan het circulaire proces.

Situatie

Koperproducent Aurubis produceert koper van hoge kwaliteit uit koperconcentraten en recyclematerialen. Een steeds groter deel van het koperafval is van elektronische apparatuur, waarin veel edelmetalen aanwezig zijn. De waarde van de terug te winnen metalen is zelfs van vergelijkbare waarde als de waarde van het koper zelf. Hierdoor is de businesscase ontstaan voor het bouwen van een nieuwe installatie voor het terugwinnen van edelmetalen uit metaalafval. Naast de recycling is er een nieuwe smelttechnologie ontwikkeld die de benodigde kopertussenvoorraden sterk vermindert.

Probleemstelling

Het doel van het New Business project is om zoveel mogelijk edelmetalen, zoals goud, zilver, en ‘zeldzame aarden’ terug te winnen. De opdrachtgever zocht voor de bouw van de nieuwe installatie een partner die haar ondersteunt bij de projectorganisatie. De benodigde tools voor projectorganisatie moesten beschikbaar gesteld worden. Hierdoor worden eigen medewerkers opgeleid voor projectexecutie voor de bouw van een nieuwe installatie en het verbouwen van de bestaande installatie op de locaties Olen in België en Hamburg in Duitsland. Na een brede zoektocht in de markt is KH Engineering geselecteerd als professionele partij die met de klant geïntegreerd team het project gaat realiseren.

Om het project succesvol te organiseren en beheersen is KH Engineering onderdeel geworden van het projectteam op beide locaties. Medio 2018 zijn we gestart met de implementatie van tools en systemen. Denk hierbij aan een projectportal (SharePoint), een project management systeem, een HSSE handboek en een concept constructie management plan.

 

 

Daarnaast hebben  we de opdrachtgever ondersteund met specialistische diensten, zoals kosten begroting, planning en cost control. Na de basic engineering fase zou de finale investeringsgoedkeuring worden genomen.

Binnen het project fungeerden we als owner’s engineer, waarbij we de klant ondersteunden met planning, cost control en QA/QC. De wens van de klant was dat er gebruik gemaakt werd van meerdere internationale engineering aannemers, waaronder Duitse, Canadese en Australische bedrijven. Deze internationale aannemers waren aan boord vanwege de specialistische metallurgische processen. KH Engineering zou verantwoordelijk zijn voor de aansturing van aannemer tijdens de constructie fase van het project.

De basic engineering resulteerde in een kapitaalraming die duidde op aanzienlijk hogere investeringskosten dan aanvankelijk gepland. Een aanzienlijke verlaging van de investeringskosten werd bereikt door een aanvullende Value Engineering-studie van KH Engineering. Maar de begroting was nog steeds hoger dan aanvankelijk gepland. Het senior management van Aurubis heeft daarom de beslissing genomen om het project na basic engineering stop te zetten.

Voordeel voor de klant

Met een geïntegreerd team hebben we ondersteuning geboden aan de projectorganisatie. We leverden een bijdrage aan de interne communicatie, afstemming binnen het projectteam en de samenwerking tussen de diverse disciplines. We waren als organisatie fysiek aanwezig, waardoor er snel geschakeld werd tijdens het project.

Projectleider: Piet Luijkx

Meer projecten: