New Business

Frequentie dichte testkamer voor windturbines

Situatie

Europa stapt over op duurzame energie. Een cruciale rol is daarbij weggelegd voor windenergie. Er komen windparken met steeds grotere turbines, op land en zee. Een vooraanstaande leverancier in de productie van turbines is het Duits-Spaanse concern Siemens Gamesa. In hun fabriek in het Duitse Cuxhaven maakt het bedrijf steeds geavanceerdere turbines.

De invloed van radiofrequenties in en om de windturbine is belangrijk in de ontwikkelingen van parken, daarom wordt ook de turbine hierop getest. Dat gebeurt in een Kooi van Faraday, die dient als (hoog)frequentiedichte testkamer. Om een reusachtige turbine daarin te krijgen, heb je een opening van tien bij tien meter nodig. Maar die opening moet, zodra de turbine in de testkamer is, vervolgens weer (hoog)frequentiedicht worden afgesloten. Om dat voor elkaar te krijgen, riep het Nederlandse bedrijf Comtest, dat de Kooi van Faraday voor Siemens Gamesa bouwt, de hulp in van KH Engineering.

Oplossing

De afdichting wordt bereikt door twee zware luiken die open en dicht kunnen. De kunst van het hermetisch sluiten van de testruimte zit ‘m in verschillende aspecten. Het sluiten gebeurt via mesvormige metalen platen die in precies op maat gemaakte sleuven schuiven. De beweging van de luiken gaat eerst een klein stukje verticaal, waarna de luiken horizontaal naar weerszijden open schuiven. Met diverse technische disciplines die gecombineerd de oplossing vormen, heeft KH Engineering het project multidisciplinair aangepakt. Tijdens de concept engineeringfase is direct aan de eindklant gevraagd om de verschillende oplossingsrichtingen af te wegen. Daarna zijn de vervolgstappen doorgesproken en geaccordeerd.

KH Engineering gebruikt daarbij verschillende expertises die we in huis hebben. De afdeling Mechanical heeft de luikconstructie zodanig ontworpen dat de nauwkeurigheid in het sluiten kan worden gewaarborgd. Ook maakte deze afdeling een eerste opzet voor de stalen draagconstructie. Daarbij maakte de afdeling Mechanical gebruik van de 3D-engineering tool Inventor en het Finite Element rekenprogramma Ansys. De draagconstructie is ontworpen door de ‘staal’ specialisten van de afdeling CSA (Civil, Structural, Architectural). Voor de besturing en het benodigd elektrisch vermogen zijn de afdelingen Electrical en Process Control verantwoordelijk, zij hebben onder andere de motoren geselecteerd die de bewegingen aandrijven. De aansturing van het proces wordt geprogrammeerd in een PLC door onze afdeling Process Control.

 

Samen met onze veiligheidskundige van de HSSE-afdeling voerden we de DRA (Design Risk Analysis) en DFMEA (Design Failure Mode Effect Analysis) uit. Vervolgens zal de luikconstructie worden opgebouwd in de fabriek van Comtest. Via een FAT (Factory Acceptance Test) kunnen we in aanwezigheid van de eindklant aantonen dat de constructie zijn werk onberispelijk doet. Daarna gaan alle onderdelen op transport naar de fabriek in Cuxhaven, waar de SAT (Site Acceptance Test) en de inbedrijfstelling volgen.

Voordeel voor de klant

Door KH Engineering vroegtijdig, bij de conceptuele fase, in te schakelen heeft de klant (Comtest en uiteindelijk Siemens Gamesa) optimaal kunnen profiteren van een multidisciplinaire aanpak die precies voorziet in alle expertise die nodig is om dit project succesvol af te ronden. De kennis gaat van zware staalconstructies tot en met precisiewerk in fijne motoriek: de eerder genoemde mesvormige metalen platen van de luiken moeten namelijk, na een reis van vijf meter, op de millimeter nauwkeurig in de sleuven schuiven. Zodra de Kooi van Faraday operationeel is (eind 2020) kan Siemens Gamesa hier drie windturbines per dag testen.

Werkzaamheden KH Engineering

• Concept engineering
• Basic & Detail engineering
• Sterkteberekeningen met onder andere Finite Element software
• 3D-engineering model voor de staalconstructie
• Mechanical, Electrical & Instrumentation:
• Mechanical voor het basis ontwerp van de draagconstructie en luik-constructie
• CSA (Civil Structural Architectural) voor de stalen draagconstructie
• Elektrotechniek voor aandrijving
• Proces Control en programmering via PLC
• HSSE advies door een Veiligheidskundige
• Design Risk Analysis & Design Failure Mode Effects Analysis
• FAT (Factory Acceptance Test)
• SAT (Site Acceptance Test)

Projectleider: Marco Vahrmeijer

Meer projecten:

Risicobeoordeling voor ProRail

Opdrachtgever ProRail is verantwoordelijk voor het spoorwegnet van Nederland en omdat ze grote waarde hechten aan de veiligheid wilde ze een up-to-date risicobeoordeling voor de verblijfsgebouwen.

Lees meer

Nieuwbouw Hartel Tank Terminal

Het nieuwbouwproject van HES International B.V. omvat het ontwikkelen en in operatie nemen van een nieuwe tankterminal voor de op- en overslag van olieproducten en biobrandstoffen.

Lees meer

Future Complex Metallurgy (FCM) project

Een van onze opdrachtgevers produceert koper van hoge kwaliteit uit koperconcentraten en recyclematerialen. De businesscase is het bouwen van een nieuwe installatie voor het terugwinnen van edelmetalen uit metaalafval.

Lees meer

P11 Topside Standard Satellite

Een innovatief en nieuw platformconcept om op economische wijze twee marginale velden te ontwikkelen. Vanaf het gasplatform wordt duurzame energie opgewekt door een unieke combinatie van windmolens en zonnepanelen en energieopslag in accu’s.

Lees meer

Download nu de white paper energietransitie

You have Successfully Subscribed!