New Business

Fabrieksuitbreiding voor producent van isolatiemateriaal

Situatie

De vraag naar hoogwaardige isolatieproducten voor de bouwsector neemt voortdurend toe. Om aan deze vraag te voldoen, wil een toonaangevende fabrikant van isolatiemateriaal de fabrieksfaciliteiten uitbreiden op een nieuwe locatie in Duitsland. De nieuwe fabriek bestaat uit een productie- en opslaghal, kantoorruimtes, een tankpark, vrachtwagenlosstations en bijbehorende infrastructuur.

Een belangrijke succesfactor in de bouw van de nieuwe fabriek is het vinden van aannemers. De klant zag dit als een uitdaging door de krapte in de markt, de beperkte beschikbaarheid van middelen en de tijdgedreven planning van het project en zocht daarom naar een partner die hierbij kon helpen.

Oplossing

Vanwege de ervaring in multidisciplinaire projecten selecteerde de klant KH Engineering als Owners Engineer voor dit project. Namens de klant was KH Engineering verantwoordelijk voor het managen van de processen vanaf de vergunningsaanvraag, de planning, het ontwerp en de aanbesteding. Daarnaast is de detailed engineering voor electrical, HVAC, CCTV & site security, ICT en interface management uitgevoerd.

KH Engineering heeft de afdelingen Procurement & Contracting en Marketing & Communicatie samengebracht om een effectieve strategie te ontwikkelen voor de inkoop, aanbesteding en communicatie voor dit project. Vanwege de uitdagingen in de markt was het namelijk belangrijk om de interesse van aannemers te wekken en hiervoor was een andere aanpak dan gebruikelijk nodig.

De interesse voor het project is niet alleen gewekt door een Solicitation of Interest, maar ook door een actieve marktbenadering en een presentatie ter promotie van het project. Samen met de geïnteresseerde aannemers en de klant heeft KH Engineering informatiesessies gehouden en de projectlocatie bezocht. Deze doortastende aanpak heeft waardevolle inzichten vanuit de markt over de beschikbaarheid van middelen, de planning en de projectaanpak opgeleverd.

Op basis van de informatie vanuit de markt en de behoeftes van de klant is er één Request for Proposal (RFP) pakket samengesteld voor de disciplines civil, structural, infrastructural, HVAC, fire fighting system en electrical en instrumentation. Dit multidisciplinaire RFP-pakket is vervolgens op de markt gebracht. KH Engineering heeft namens de klant nauwlettend toegezien op het RFP-proces, de offertes beoordeeld en uiteindelijk de meest geschikte offerte geselecteerd.

 

De inkoop- en aanbestedingsstrategie omvatte ook de opstelling van het engineering, procurement en construction (EPC) contract volgens het Duitse recht, inclusief de selectie- en gunningscriteria. Hierbij hoorde ook het ontwikkelen van een onderhandelingsstrategie om het proces in goede banen te leiden.

Voordeel voor de klant

Door samen te werken met KH Engineering kon de klant zijn interne competenties versterken voor dit project. De toegevoegde waarde lag in het inzicht van KH Engineering in de verschillende processen die nodig zijn om een engineering, procurement en construction management (EPCm) project succesvol uit te voeren. Hierdoor kon er focus aangebracht worden en zijn complexe processen vertaald naar uitvoerbare oplossingen.

De multidisciplinaire en vernieuwende aanpak van dit project zorgde voor een groot aantal geïnteresseerde aannemers. Uiteindelijk heeft de klant een Letter of Intent afgesloten met een partij die KH Engineering selecteerde en benaderde in de marktverkenning. Na het afsluiten van deze overeenkomst heeft KH Engineering het project succesvol overgedragen naar de klant.

Werkzaamheden KH Engineering

KH Engineering voerde de volgende werkzaamheden uit voor dit project:

  • Optreden als Owners Engineer
  • Detailed engineering
  • Versnellen van vergunningsaanvraag
  • Project management en procurement voor en namens de klant
  • Opstellen van inkoop- en aanbestedingsstrategie
  • Opstellen EPC-contractvorm naar Duits recht
  • Samenstellen van RFP-pakketten
  • RFP-responsbeheer, evaluatie en selectie van offertes
  • Due diligence en contractonderhandelingen
  • Communicatie bij projectlancering en marktbeoordeling

Project Manager: Romano Bouterse

Meer projecten: