Safety & Compliance

EPCM project – piggable transportleidingen

Situatie

Een gewaardeerde opdrachtgever distribueert als chemieconcern haar producten via transportleidingen naar eindgebruikers. Het concern is eigenaar van de transportleidingen in Nederland en België. Om de integriteit van pijpleidingen in productie te kunnen inspecteren moeten deze piggable zijn. In de situatie voor uitvoering van dit project was dit niet mogelijk. 

Oplossing

KH Engineering heeft een basic engineering pakket voor de klant gemaakt. Onderdeel van de basic engineering was het vastleggen van de scope, inclusief proces studies, hydraulische berekeningen, het vastleggen van het tracé van leidingwerk, het bepalen van de hoeveelheid materiaal en het inrichten van een constructieplan. Daarnaast hebben we de beoordeling gedaan van de locaties met mogelijk explosiegevaar (ATEX) en is er een projectbegroting opgesteld voor goedkeuring van de investering.

Na goedkeuring van het budget van de klant heeft KH Engineering de detailed- en authority engineering gegund gekregen, inclusief inkoop en construction management. Het projectteam heeft een aannemer geselecteerd voor het uitvoerende werk, de engineering documenten voor aannemers opgesteld en authority packages voor Notified Body’s (NOBO) aangeleverd. Bij het construction management is het vergunningen traject afgehandeld, is er een Veiligheids-, Gezondheids- en Milieuplan (VGM) opgesteld en hebben we de dagelijkse aansturing op de bouwplaats tot oplevering geleverd.

Voordeel voor de opdrachtgever

Deze multidisciplinaire opdracht hebben we uitgevoerd in samenwerking met de expertises vanuit onze HSSE, Process, Piping, Civiel, Electrical, Instrumentatie, Procurement en Project services afdelingen. Bijzondere zaken binnen het project waren de wet- en regelgeving, alsmede stakeholdermanagement en de begeleiding van de boring voor het leidingwerk.

Het project is in juli 2018 opgeleverd en de opdrachtgever heeft onze flexibiliteit, de beschikbaarheid van de competenties & collega’s en de inzet van het constructieteam gewaardeerd. Inmiddels is  de vervolgfase van het project gestart.

Projectleider: Marco Blokland

Meer projecten: