New business

EPCM KOH productie project

Situatie

Als versterking van de marktpositie heeft de chemische onderneming INOVYN voor haar productie site in Antwerpen een nieuwe business case opgesteld. INOVYN, ontstaan uit een joint venture tussen Solvay en INEOS, is 100% onderdeel van INEOS, en geeft hiermee verdere ontwikkeling aan haar chloorstrategie. De nieuwe business opportuniteit bestaat erin het bijproduct van de chloorproductie te vervangen.

INOVYN is als chemisch productie bedrijf onderdeel van de INEOS groep. In Antwerpen wordt chloor geproduceerd met natriumhydroxide (NaOH) als bijproduct. Door gebruik van een andere grondstof, kan kaliumhydroxide (KOH) als bijproduct geproduceerd worden, een product waarmee nieuwe markten kunnen bediend worden.
Het project bestaat uit:
• de toevoeging van enkele nieuwe productie units
• de ombouw bestaande units van en integratie in een deel van de installaties

Oplossing

INOVYN heeft het basic design pakket zelf ontwikkelt en is voor de EPCM fase de markt opgegaan. KH Engineering is geselecteerd, omdat de openheid en transparantie bij KH Engineering aantrof die dit project nodig heeft. Binnen de klassieke rolverdeling tijdens Engineering en inkoopfase is de opzet van een integraal team voor het Constructie Management verder vormgegeven en flexibel georganiseerd.

Tijdens de startfase van de EPCM opdracht, zijn 3D laserscans gemaakt door KH Engineering voor de tie-ins (de connecties met de bestaande proces systemen). Deze tie-ins zijn op verzoek van de klant grotendeels gerealiseerd tijdens twee shutdowns. De scans zijn bovendien gecombineerd met het 3D-ontwerp om de efficiëntie van het onwerp en de reviews te maximaliseren.

Het project

Het multidisciplinaire ontwerp is deels op site en deels op kantoor bij KH Engineering uitgevoerd. De instrumentatie is waar mogelijk online uitgevoerd op de Smart Plant Intools (SPI) database van INOVYN.

Behalve de ‘long lead items’ die door INOVYN besteld waren tijdens de basic engineering fase, heeft KH Engineering de volledige inkoop verzorgd ‘for and on behalf of INOVYN ’ inclusief de expediting en coördinatie van de testen en inspecties.
Het constructie management team geleid door INOVYN , heeft het project naar  Mechanical Completion gebracht, inclusief pre-commissioning en de afhandeling van de punchlist items. Het project is veilig (geen arbeidsongevallen met werkverlet) en tijdig opgeleverd in juli 2017 en vlot operationeel gegaan in oktober 2017.

Voordeel voor de opdrachtgever

Met name de partnership aanpak van KH Engineering is gewaardeerd door INOVYN. Door deze investering is INOVYN toonaangevend in het bieden van continuïteit van levering aan klanten en toont het de lange termijn betrokkenheid van het bedrijf aan de kaliumhydroxide (KOH) markt.

INOVYN geeft voor de start van het project aan dat de benoeming van KH Engineering een volgende stap voorwaarts is om het project te realiseren en om goed op weg te blijven de KOH-productie in Antwerpen / Lillo eind 2017 te starten. Waarop Frans Jansen, voormalig CEO van KH Engineering, aangeeft: “We zijn erg blij dat we dit contract hebben gekregen van Inovyn, een speler van wereldklasse, die hun vertrouwen toont in onze gecombineerde Task Force Antwerpen-Schiedam. Dit strategische project zal de verdere ontwikkeling van onze Antwerpse onderneming ondersteunen. “

Projectleider: Teus Walpot

Meer projecten: