New Business

Grootste propaanopslagtank in Europa voor Advario Gas Terminal NV

Situatie

Advario Gas Terminal NV (het vroegere OTAGT) is gevestigd in de Antwerpse haven. Het bedrijf is een toonaangevende speler op het gebied van opslag- en distributiediensten voor gas onder druk en vloeibaar gas. Tot hun services behoren onder andere het laden en lossen van vrachtwagens en treinwagons, en overslagwerkzaamheden voor schepen.

Een van de klanten van Advario is Borealis. Zij besloten enkele jaren geleden om in Kallo (Antwerpen) een nieuwe propaandehydrogenatiefabriek te bouwen. Deze PDH-fabriek kan zo’n 750.000 ton propyleen per jaar produceren.

Om de fabriek van voldoende grondstoffen te voorzien was er nood aan een nieuwe propaanopslagtank met een nettocapaciteit van maar liefst 135.000 m³. Daarnaast kreeg Advario ook de vraag om het tussenproduct van Borealis, propyleen, op te slaan. Energie-efficiëntie en de garantie op continuïteit waren in dit project belangrijke punten voor de klant.

Oplossing

OTAGT koos al eerder voor samenwerkingen met KH Engineering. De relatie gaat ondertussen bijna 20 jaar terug, waardoor het vertrouwen tussen KH Engineering en Advario meteen goed zat.

Voor dit specifieke project verzorgde KH Engineering multidisciplinair het ontwerp van de verschillende faciliteiten rondom de opslagtank: de basic engineering, de detailed engineering, een deel van het procurement en ondersteuning tijdens de constructie. De basic engineering werd opgestart in 2019, op 8 februari 2022 werd de installatie volgens planning in gebruik genomen.

Het resultaat is een gekoelde propaanopslagtank die zich in de haven van Antwerpen bevindt en die wordt bevoorraad via scheepsverlading. Vanuit de tank wordt het propaangas via een ondergrondse leiding naar Borealis gepompt. Met de inbedrijfstelling van deze opslagtank mag Advario zich de grootste onafhankelijke propaangasopslagterminal van Europa noemen.

​Voordeel voor de klant

Deze nieuwe tank functioneert als off-site-opslag van Borealis op de site van Advario, wat verschillende voordelen biedt. Zo kunnen er bij Advario grote gastankers (VLGC) lossen. Daardoor bespaart Borealis op de transportkosten, die een aanzienlijk deel van de kostprijs van het gas uitmaken.

Daarnaast was een van de eisen die gesteld werden aan de nieuwe installatie een betrouwbaarheid van 99,8%. Omdat het propaangas in de fabriek als grondstof wordt gebruikt, mogen de tank en bijbehorende pompinstallatie immers niet falen. Daarom voorzag KH Engineering verschillende oplossingen en werd er een RAMS-studie uitgevoerd om de betrouwbaarheid aan te tonen.

Tot slot werd er tijdens de engineering ook rekening gehouden met energie-efficiëntie, meer bepaald op het vlak van energierecuperatie. Het te stockeren propyleen moet namelijk gekoeld worden. Door een extra warmtewisselaar toe te voegen kan de warmte die nodig is om de propaanstroom naar Borealis op te warmen gebruikt worden om de propyleenstroom naar Advario te koelen.

Werkzaamheden KH Engineering

KH Engineering voerde de volgende werkzaamheden uit voor dit project:

  • Basic engineering
  • Detailed engineering
  • Procurement services
  • Field engineering
  • Constructie support

Projectleider: Griet Engelen

Voor meer informatie: https://advario.com/

Meer projecten: