New Business

Engineering voor ‘aardwarmtefabrieken’ van HVC

Situatie

De meeste mensen kennen HVC als afvalenergiecentrale of als afvalbedrijf. Maar dat HVC ook actief is in het opwekken van hernieuwbare energie uit groen gas, zonneparken én geothermie is veel minder bekend. In het Westland is de bodem uitermate geschikt voor benutting van geothermie, ofwel aardwarmte.

Daar is HVC inmiddels aan de slag met de derde installatie voor geothermie, vooral bedoeld voor de glastuinbouw. HVC vroeg KH Engineering om te zorgen voor de basic engineering van de procesinstallatie van hun ‘aardwarmtefabrieken’.

Oplossing

Technisch gezien kun je geothermie in drie pijlers indelen. De eerste is het daadwerkelijke boren van een kilometersdiepe put. De tweede is de ‘warmtefabriek’, de procesinstallatie. Hier wordt het warme water omgezet in warmte die je kunt gebruiken. En de derde pijler is het warmtenet. Daarmee transporteer je de opgewekte warmte via leidingen naar de plek waar je het nodig hebt. KH Engineering heeft zich vooral ingezet voor de tweede pijler.

Voordeel voor de klant

Met de aardwarmtefabrieken kan HVC ervoor zorgen dat er meer duurzame tuinbouw komt in het Westland. Tuinders hoeven minder vaak gas te gebruiken. In plaats daarvan telen ze met behulp van duurzame warmte uit de grond.

Voordeel van het werken met KH Engineering

Geothermie is in Nederland nog een jonge technologie, die onder handhaving van het Staatstoezicht op de Mijnen valt. Zij letten er goed op dat deze nieuwe tak van sport op een professionele manier wordt aangepakt, inclusief alle veiligheidsaspecten die daarbij horen.

 

KH Engineering heeft gedegen ervaring in de basisindustrie, waar de strengste regels gelden, en kan bijvoorbeeld HAZOP’s uitvoeren en rekening houden met ATEX-zoneringsnormen. Daarnaast zorgt KH Engineering met gedegen documentatie van alle ontwerpstappen in het engineeringsproces dat er voldaan wordt aan alle regels.

Bij het bouwen van een geothermische installatie weet je na het boren en testen pas wat er daadwerkelijk omhoog komt. De resultaten hebben gevolgen voor het ontwerp van de installatie. Je moet dus altijd in gedachten houden dat de installatie er iets anders uit komt te zien dan eerder bedacht. Dat vergt flexibiliteit. KH Engineering combineert dat met een doordachte, professionele en pragmatische aanpak. En met aanvullende adviezen, bijvoorbeeld over te kiezen materialen van de leidingen en pakkingen.

Werkzaamheden KH Engineering

KH Engineering voerde de volgende werkzaamheden uit voor dit project:

  • Basic engineering
  • Materiaalselectie studies
  • HAZOP-studies
  • ATEX-studies
  • SIL-studies


Project Manager: Martin van Werven

Voor meer informatie: https://www.hvcgroep.nl/

Meer projecten: