Safety & Compliance

Energiebesparingsplicht: onderzoek voor verschillende grote industriële bedrijven

Situatie

Sinds 2023 bestaat de Energiebesparingsplicht. De energiebesparingsplicht geldt voor locaties van bedrijven en instellingen die per jaar vanaf 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m3 aardgas (equivalent) gebruiken. Deze bedrijven zijn verplicht om alle energiebesparende maatregelen met een terugverdientijd van vijf jaar of minder uit te voeren. Daarnaast hebben grotere bedrijven hierin niet alleen een informatieplicht maar ook een onderzoeksplicht én vaak een auditplicht voor de EED: de Europese Richtlijn Energie-Efficiëntie (EED). Al die plichten vergen flink wat onderzoek. Maar hoe weet je zeker dat je bewezen voldoet aan je plichten en wat als je de menskracht daarvoor mist?

Oplossing

In het afgelopen jaar kozen een drietal bedrijven met in totaal vier grote productielocaties voor de inzet van KH Engineering op dit gebied. Onze experts maakten aan de hand van de aangeleverde informatie een rapport met alle benodigde informatie. Wanneer een bedrijf een ISO 50001 of een combinatie van ISO 14001 en 14051 heeft, geldt een minder uitgebreide rapportageplicht. Wanneer dit niet het geval is, kan KH Engineering namens het bedrijf de inspanningen voor energiebesparing en CO2-reductie aantoonbaar maken aan de hand van de Erkende Maatregelenlijst (EML).

Een verplichte bijlage bij de rapportage moet verder een aantal elementen bevatten: beschrijving van het energiegebruik, analyse van het energiegebruik en CO2-emissie, analyse van de aandrijfsystemen en een isolatiescan. Ook dit werk nam KH Engineering op een professionele manier voor de klanten uit handen. Bovendien is in een volgend stadium ons zusterbedrijf Smart AIS in staat om de betreffende bedrijven te helpen bij hun inspecties, met name voor de isolatiescan.

Voordeel voor de klant

De onderzochte bedrijven konden volstaan met het aanleveren van de door KH Engineering opgevraagde informatie. De rest van het werk voor de Energiebesparingsplicht nam KH Engineering uit handen. Bovendien heeft KH Engineering gezorgd voor een zeer diepgaand onderzoek en een complete rapportage. Daarmee onderscheiden de bedrijven zich in positieve zin bij de omgevingsdiensten, die in de komende maanden de rapporten zullen beoordelen. De rapportage moet elke vier jaar opnieuw gedaan worden. In de tussentijd kunnen de bedrijven aan de slag met de door KH Engineering gevonden besparingspunten.

Werkzaamheden KH Engineering

KH Engineering voert de volgende werkzaamheden uit voor deze projecten:

  • Erkende Maatregelenlijst (EML)
  • Isolatiescan
  • Analyse van de aandrijfsystemen
  • Complete rapportage naar de RVO en de betreffende omgevingsdienst
  • Relevante kosten-baten-analyses om de terugverdientijd te bepalen


Project Manager: Jos Sentjens

Meer projecten: