New business

Duurzaam gasproductieplatform voor Tulip Oil

Situatie

Het Nederlandse olie- en gasexploratiebedrijf Tulip Oil richt zich op kleinere onontgonnen olie- en gasvelden. Dankzij innovatieve technologieën en ondernemerszin maakt Tulip Oil velden exploitabel die voor andere olie- en gasbedrijven minder rendabel zijn. Voor een gasveld in de Noordzee zocht Tulip Oil naar bedrijven die een onbemand gasplatform konden engineeren, bouwen en installeren. Het platform dat Tulip Oil zocht moet in zijn eigen energie voorzien door zonnepanelen en windturbines, waardoor het bij uitstek geschikt is om de ambitie voor offshore exploitatie in te vullen. Daarnaast eiste Tulip Oil een levensduur van minimaal 35 jaar voor het platform. Tenslotte onderzocht het bedrijf de mogelijkheid om het gewonnen gas direct op te waarderen naar verkoopbaar gas en aan land te brengen via een nieuwe pijpleiding. De uitbreiding is niet uitgevoerd en het gas wordt nu offshore behandeld en via een bestaand pijpleidingnet aangeland.

Oplossing

Tulip Oil heeft al in een vroeg stadium KH Engineering gevraagd om een concept aan te bieden van een onbemand en duurzaam platform. KH Engineering heeft al eerder een vergelijkbaar platform ontworpen voor een ander bedrijf. Tulip Oil startte met een beperkte FEED en Basic Engineeringfase en was daardoor in staat om snel de markt op te kunnen gaan voor de leveranciersselectie. Door een aantal onderdelen niet alleen van de hoogste kwaliteit, maar ook redundant uit te voeren, beperkte KH Engineering het toekomstige onderhoud. Dit zorgde er eveneens voor dat de gewenste levensduur van het platform bereikt kan worden.

Tulip Oil zocht een totaaloplossing, inclusief installatie op zee. Deze oplossing bracht de samenwerking met Heerema Fabrication Group op gang. Zij realiseerden het platform via een EPIC Contract. KH Engineering werkte op basis van een geïntegreerd projectteam samen met Heerema Fabrication Group voor het detail design en fabrication.

 

Bovendien slaagde Tulip Oil erin om in plaats van een leiding naar land, door de duinen en met een nieuw te bouwen installatie, een leiding naar een nabij gelegen bestaand gasproductieplatform op zee te maken (P15-D). Daar brengt collega-bedrijf Taqa het gewonnen gas efficiënt en voordelig op verkoopkwaliteit. Deze oplossing draagt bij aan het hergebruik van platformen op zee; een oplossing die de overheid vanuit duurzaamheidsoogpunt bepleit.

Voordeel voor de klant

KH Engineering bracht ervaring in met een team dat al eerder aan een vergelijkbaar project had gewerkt waardoor er een minimale doorlooptijd nodig was voor de verschillende engineeringfases. Ook waren door onze expertise tijdens de bouwfase weinig aanpassingen nodig. Dat realiseerden we door de opdracht als een geïntegreerd projectteam uit te voeren op de bouwlocatie van Heerema Fabrication Group. De verbinding met een gerenommeerde partij als Heerema Fabrication Group, leverde een mooie ervaring op en inmiddels is het platform vol in gebruik, amper een jaar na de investeringsbeslissing.

Werkzaamheden KH Engineering

KH Engineering voerde de volgende werkzaamheden uit voor de topside, als een geïntegreerd projectteam met Heerema:
• FEED, Basic & Detailed engineering;
• Procurement (on behalf of Heerema) Services voor de E&I en manual valves pakketten;
• Inspectie-support voor Mechanical en E&I equipment;
• Constructie-support (site) engineering tijdens de bouw;
• (Pre-)Commissioning (Mechanical en E&I) support tijdens de afname.

Projectleider: Marcel van Neck

Meer projecten: