New Business

Nieuwe demofabriek voor duurzame methanolproductie

Situatie

De Antwerpse industrie heeft als gezamenlijke ambitie om in 2050 klimaatneutraal te produceren. De productie van methanol kan daar een belangrijke rol in spelen. Deze grondstof wordt vaak gebruikt in de chemische industrie in deze regio, maar wordt momenteel nog geproduceerd uit fossiele grondstoffen.

Om de klimaatdoelstellingen van de Antwerpse industrie te verwezenlijken werd Power to Methanol Antwerp in het leven geroepen. Dit consortium bestaat uit zeven partijen: ENGIE, Havenbedrijf Antwerpen, Fluxys, Indaver, INOVYN, Advario en de Vlaamse Milieuholding.

Zij bundelen hun krachten om een demofabriek te bouwen op de INOVYN-site in Lillo. Deze fabriek zal duurzame methanol produceren door gebruik te maken van groene elektriciteit, en dit gedurende een testperiode van 10 jaar.

Oplossing

Omdat de demofabriek gebouwd wordt op de site van INOVYN zal de installatie ook bepaalde voorzieningen van de INOVYN-fabriek gebruiken, zoals koelwater en stoom. KH Engineering verzorgt de volledige engineering van deze verbindingen, van enkele hoofdcomponenten van de installatie (waaronder een nieuwe waterstofcompressor, methanolopslag en -verlading) en van de interconnecties tussen de andere hoofdcomponenten van de nieuwe demofabriek. Denk hierbij aan koolstofdioxide-opslag, een elektrolyse-unit, een methanolreactor, een methanoldestillatie-unit en een afgasbehandelingsunit.

De conceptfase en de basic engineering zijn reeds achter de rug; in een volgende fase zal KH Engineering ook de detailed engineering, inkoop en het constructiemanagement (EPCm) op zich nemen.

Verschillende partijen zijn bij dit project betrokken, onder andere voor het reactorontwerp, de elektrolyse van water tot waterstof en zuurstof, en het leveren van CO2. Omdat het gaat om een project voor een demofabriek zal de CO2 in opslagvaten geleverd worden door een gespecialiseerd bedrijf. In de toekomst is het de bedoeling om ook CO2 te gebruiken dat op een andere manier wordt afgevangen.

Voordeel voor de klant

KH Engineering en INOVYN werkten in het verleden al samen. Omwille van deze succesvolle samenwerking schakelde het consortium KH Engineering in voor Power to Methanol Antwerp. Na een positieve oplevering van de conceptfase en de basic engineering werd ook het EPCm rechtstreeks aan KH Engineering gegund, zonder deze aanvraag in de markt te zetten.

Daarnaast overziet KH Engineering de samenwerking met de andere partijen: het bundelen van hun input bij het maken van cost estimates, het verzorgen van de integrale engineering van zowel het ISBL- als het OSBL-deel en de integratie van de systemen die door de afzonderlijke leveranciers ontworpen zijn.

Deze overkoepelende quality assurance zit niet alleen in het detailontwerp, maar wordt ook doorgetrokken zodra KH Engineering fysiek alles gaat samenbouwen. KH Engineering is dan de eindverantwoordelijke, weliswaar in goed overleg met de betrokken partijen.

Werkzaamheden KH Engineering

KH Engineering voerde de volgende werkzaamheden uit voor dit project:

  • Concept engineering (FEL 2)
  • Basic engineering (FEL 3)
  • Cost estimates

Volgende stappen:

  • Detailed engineering
  • Procurement services
  • Constructiemanagement

Projectleider: Teus Walpot

Voor meer informatie: https://powertomethanolantwerp.com/

Meer projecten: