New Business

Circular Industries

Situatie

Laagwaardig elektronisch afval wordt in rap tempo een van Europa’s grootste afvalstromen. Denk bijvoorbeeld aan leeggehaalde printplaten uit allerlei elektronische apparatuur. De meeste waardevolle recyclebare metalen zijn er dan al uitgehaald. Toch kun je zelfs uit die ‘uitgeklede’ printplaten nog metalen halen om te recyclen, stelt Circular Industries.

Dit bedrijf wil in Nederland een Urban Mining Factory (UMF) opzetten speciaal voor dit doel. Belangrijk, want metaalwinning uit primaire mijnbouw is eindig en vervuilend. Om hun verschillende scheidingstechnologieën op de juiste manier met elkaar te verbinden met een goed procesontwerp, vroeg Circular Industries ondersteuning aan KH Engineering.

Oplossing

KH Engineering ondersteunt Circular Industries met het ontwikkelen van zowel het proces als het project. Er is al een voorselectie van de technologieën die zij toe zullen passen gedaan. Voor terugwinning van metalen uit elektronisch afval gebruiken zij een innovatieve combinatie van pyro- en hydrometallurgische processen.

Volgens de FEL-methodiek (Front End Loading) zorgt KH Engineering voor een ontwerp dat de basis vormt voor de inrichting van de installatie, de interfaces tussen de verschillende technologieën, en de benodigde utilities en ondersteunende functies, zoals energievoorziening en koeling.

Ook ondersteunt KH Engineering bij verschillende andere aspecten van de projectontwikkeling, zoals het financieringstraject en subsidie- en vergunningsaanvragen. Dit zijn belangrijke aspecten van de projectontwikkeling, die zorgvuldig uitgevoerd moeten worden. De kennis en ervaring van KH Engineering komt hierbij goed van pas.

Voordeel voor de klant

Circular Industries kan straks een werkende fabriek voor productie van kritische grondstoffen openen. Daarmee wordt het mogelijk om – op een economisch rendabele manier – metalen (vooral koper) terug te winnen uit laagwaardig elektronisch afval. Deze eerste Urban Mining Factory (UMF) wordt voor Circular Industries de projectstandaard voor verdere ontwikkeling van het concept voor andere locaties.

Voordeel van het werken met KH Engineering

Met KH Engineering ontstond meteen een goede klik. Aanvankelijk zocht Circular Industries een partij die de interfaces tussen de technologieën en de utilities kon ontwerpen. Maar al snel groeide dat uit naar een goede samenwerking waarin de rol van KH Engineering veel breder is ingezet, over de hele linie van de projectontwikkeling.

KH Engineering heeft een brede en diepgaande kennis op het gebied van New Energy & Infrastructure en daarmee ook van nieuwe circulaire technologieën. Daardoor wordt het voor Circular Industries mogelijk om niet alleen ‘losse technologische onderdelen’ te integreren, maar daadwerkelijk een werkende recyclingfabriek te realiseren.

Werkzaamheden KH Engineering

KH Engineering voert de volgende werkzaamheden uit voor dit project:

  • FEL-studies
  • Procesvalidatie
  • Process engineering
  • Basic engineering
  • Project development


Project Manager: Donald Roels

Klik hier voor meer informatie over Circular industries

Meer projecten: