Lifetime

150 kV hoogspanningsstation TenneT

Situatie

TenneT is als landelijke netbeheerder van het hoogspanningsnet verantwoordelijk voor de leveringszekerheid van elektriciteit. Om deze nu en in de toekomst te kunnen garanderen, werkt TenneT aan diverse aanpassingen en uitbreidingen van het hoogspanningsnet. Zo zorgt TenneT ervoor dat iedereen in Nederland 24 uur per dag 7 dagen in de week beschikt over elektriciteit. Op het terrein van het 150 kV-hoogspanningsstation te Rijswijk wordt de bestaande inrichting gesloopt en vervangen door een compleet nieuw station. Het is niet mogelijk gebleken om binnen het huidige hoogspanningsstation de installatie te vernieuwen of te vervangen. Daarom wordt het bestaande gebouw  vervangen voor een nieuw station met daarin een nieuwe installatie.

Omdat TenneT haar werkzaamheden beperkt tot de kernactiviteiten, is het werk als een Design & Construct contract (D&C), volgens UAV-GC-2005 op de markt gezet, waarbij Volker Energy Solutions BV  (VES) als Opdrachtnemer is gekozen. KH Engineering heeft een raamovereenkomst met VES ten behoeve van engineering services en de samenwerking op dit project was hiermee geboren.

Oplossing

Op het bestaande stationsterrein in Rijswijk dient een nieuw 150 kV-schakelstation, inclusief kabelkelder te worden gerealiseerd, ten behoeve van het opstellen van een nieuwe moderne Gas-Insulated-Switchgear (GIS = een omvangrijke gas-geïsoleerde-schakelinstallatie met afmetingen van ca. 20,00 x 4,00 x 3,00 m1), met uitbreidingsmogelijkheden voor 3 extra schakelvelden. Verder is een ontwerp vereist met een duidelijk duurzaam karakter, volgens het IFD-principe. (IFD staat voor Industrieel, Flexibel en Demontabel).

Eisen ten aanzien van duurzaamheid, flexibiliteit, snelheid van bouwen en hergebruik zijn gehaald door de toegepaste bouwmethode. Deze bouwmethode heeft als op basis de toepassingen van prefab betonnen elementen, van zowel buiten- als binnenwanden en demontabele stalen draagconstructies. Het D&C contract, tezamen met de vroege inbreng van sub-contrators, heeft KH Engineering doen besluiten om te ontwerpen in een 3D-omgeving, gebaseerd op Bouw-Informatie-Management ((BIM) systematiek, waarbij grote en kleine prefab betonelementen, complexe staalconstructies, alle bouwkundige voorzieningen,- de secundaire installaties en de gebouw-gebonden installaties volledig bij elkaar zijn gebracht.

 

Om te voorkomen dat het D&C-contract-format zou leiden tot mogelijk (vele) aanpassingen aan het einde van het ontwerpproces heeft KH Engineering de 30%, 60% & 90% 3Dmodel-reviews geïntroduceerd. Deze methode van project- en ontwerp-beheersing was nieuw  voor zowel VES als ook voor TenneT. Alle partijen hebben samengewerkt vanuit deze ontwerpvisie en mogelijke aarzelingen namen snel plaats voor  enthousiasme en betrokkenheid. TenneT, bij monde van het projectteam, heeft aangegeven deze methode als vaste procedure voor volgende projecten te introduceren.

De professionele  aanpak van VES, verantwoordelijk voor de Primaire en Secondaire installaties (lees: 150 kV- schakelinstallatie en beveiligingssystemen), en de beheersing van het systeem-verificatie proces, zoals geëist door TenneT, heeft geleid tot een succesvolle projectaanpak.

Voordeel voor de klant

Deze multidisciplinaire opdracht heeft KH Engineering uitgevoerd in nauwe samenwerking met VES en met betrokken TenneT-medewerk(st)ers. Bijzonder was het introduceren van onze industriële  projectaanpak bij TenneT. Het multidisciplinair ontwerp is door KH Engineering volledig uitgewerkt in een 3D-model, zodanig dat het hart van het station, de GIS-Installatie, zichzelf presenteert conform de toekomstige werkelijkheid, in een hemelsblauwe kleur. Het project is in uitvoering gebracht medio 2019 en wordt, mede door de methode van geïntegreerd ontwerpen, wordt opgeleverd in Q2-2020.

Projectleider: Patrick den Adel

Meer projecten: