NEW ENERGY &
INFRASTRUCTURE

De industrie staat voor een enorme uitdaging. De uitstoot moet snel omlaag en de volledige productie moet in 2050 klimaatneutraal. Tegelijkertijd stijgt de prijs van energie en grondstoffen en leidt een CO2-heffing tot hogere productiekosten.

Het moet dus anders. Maar hoe kun je het beste verduurzamen zonder gedwongen fabrieken te sluiten? De New Energy & Infrastructure groep binnen KH Engineering adviseert hoe je technische processen zo verandert dat je energie bespaart, uitstoot vermindert én rendabel kunt produceren in een veeleisende maatschappelijke omgeving.


Kees Vonk
 | Commercial Manager

Download whitepapers

De energie- en grondstoffentransitie is om verschillende redenen een van de meest wezenlijke veranderingen van de procesindustrie in de afgelopen decennia. In deze whitepaper focussen we op de vijf grootste hindernissen die de procesindustrie ervaart, en de manieren waarop we deze weg kunnen nemen.

Energie-intensieve productieprocessen zorgen voor een flinke CO2-voetafdruk. Door een andere manier van produceren te omarmen, kan de procesindustrie een gigantische positieve impact hebben op de wereld. Daarom zijn diverse spelers in de sector enthousiast aan de slag gegaan met innovatieve decarbonisatieprojecten. In deze whitepaper lees je hoe je zulke innovatieve projecten tot een succes maakt.
Meer en meer overheden stellen, deels door idealisme en deels door juridische verplichtingen, ambitieuze klimaatplannen voor waarin de woorden ‘energietransitie’ en ‘CO2-neutraal’ veel voorkomen en fossiele brandstoffen vervangen moeten worden door hernieuwbare energiebronnen. Lees alle ins en outs in onze whitepaper over elektrolyse en de kracht van groene waterstof.
Bekijk hier een preview van 
ons whitepaper interview

Wil je het gehele interview zien? Laat hieronder
je gegevens achter.

Engineers die verder kijken

Vier elementen staan centraal in onze aanpak:

1. Inlevingsvermogen

Jouw situatie en productieproces vormen de basis voor alles wat we doen. Onze engineers koppelen nieuwsgierigheid aan grondige praktijkkennis.

2. Schaalbare oplossingen

Van microgrammen in een lab tot geproduceerde tonnen in de fabriek, wij zorgen dat de oplossing voor jou werkt én schaalbaar is.

3. Beheersbare kosten

We maken een begroting die zich in korte tijd ontwikkelt van grove inschatting tot nauwkeurige kostenbegroting.

4. Verder kijken

De fase na de uitvoering van het project is bij ons altijd inbegrepen. We zorgen voor voldoende utiliteiten en andere ondersteunende processen. En we maken een plan voor inpassing van de nieuwe installatie in jouw asset managementstructuur.

Over New Energy

Klik op onderstaande clusters

New energy

Onze engineers helpen industriële opdrachtgevers om hun klimaatdoelen te realiseren. We ontwikkelen oplossingen voor energiebesparing, de overstap op hernieuwbare brandstoffen en grondstoffen, het verminderen van CO2-uitstoot en het maken van nieuwe producten op basis van recycling. In de afgelopen jaren adviseerden we bij (grote) projecten op het gebied van CO2-afvang, warmteterugwinning en het omzetten van afval in nieuwe grondstoffen.

Daarbij werken we met de nieuwste technologieën en blinken we uit in het integreren van nieuwe oplossingen in bestaande installaties. We helpen opdrachtgevers op een pragmatische en transparante manier met de verduurzaming van hun technische bedrijfsprocessen.

Scroll over de New Energy graphic voor meer informatie per cluster. Of neem contact met ons op om jouw project gestructureerd, stap voor stap en samen met alle betrokken partijen naar een goede afronding te brengen!

New energy
Bio-economie Circulaire economie Hernieuwbare energie Infrastructuur Elektrificatie, Waterstof... Algemeen en strategisch

Bio-economie

Bio-economie
Bioraffinaderij, waardeketens, bio-to-X, drop-in-chemicals
In de bio-sector zijn er tal van uitdagingen om de economie duurzamer te maken, van de toepassing van biologische grondstoffen tot bioproducten.

Circulaire economie

Circulaire economie
Scheiding, behandeling, kunststoffen, metalen, waste-to-X
Terwijl recycling de afgelopen decennia een algemeen goed was, wordt in de nieuwe regelgeving de voorkeur gegeven aan intensieve scheiding van materialen tot grondstoffen.

Hernieuwbare energie

Hernieuwbare energie
Energiebronnen, energieprestaties, elektrificatie, waterstof, CC(U)S, power-to-X, opslag/peak shaving
Het veranderen van je energiebron of het vermijden van CO2-uitstoot kan lastig zijn, in dit cluster behandelen we allerlei energiebronnen en -dragers met de nieuwste technologieën.

Infrastructuur

Infrastructuur
Elektriciteit en energie, verwarmingsnetwerken, energiedistributie, voedingsknooppuntennet
Een uitdaging is het voorzien in voldoende infrastructuur voor alle hernieuwbare energieprojecten met verschillende bronnen en integraties.

Elektrificatie, Waterstof...

Elektrificatie
Waterstof, CC(U)S, power-to-X, opslag/peak shaving
Waterstof kan op een duurzame manier geproduceerd worden met groene energie via elektrolyse. Dit zonder CO2 uit te stoten in de atmosfeer, waardoor dit proces de basis is voor een koolstofneutrale economie. Als gevolg van de energietransitie en de verdere ontwikkeling van hernieuwbare energie winnen elektrolyse en groene waterstofproductie aan belang.

Algemeen en strategisch

Algemeen en strategisch
Wetten, regelgeving, subsidies, masterplan/wegenkaart, energiescan
Hoewel de energietransitie technologiegedreven lijkt, moeten eerst de wetgeving, de financiering en de routekaarten worden ontworpen.

ONZE FILOSOFIE

Klanten ondersteunen bij het bereiken van hun strategische klimaatdoelstellingen door een betrouwbare en transparante partner te zijn. Als ingenieursbureau helpen wij onze klanten met het verminderen van de afvalproductie, de productie van hernieuwbare en groene energie, en de verbetering en vermindering van het verbruik van nutsvoorzieningen. Onze services sluiten daarom het meest aan bij de SDG’s 7, 8, 9, 12 en 13.

Onze projecten

150 kV hoogspanningsstation Tennet

Diverse aanpassingen en uitbreidingen van het hoogspanningsnet om de leveringszekerheid van elektriciteit te borgen bij landelijk netbeheerder Tennet.

Vacatures

Ben jij op zoek naar een nieuwe uitdaging in New Energy?
Bekijk dan snel onze openstaande vacatures binnen deze expertise.
Klik op onderstaande button en solliciteer!

meer informatie?