New business

U ziet een commerciële kans en wilt deze optimaal benutten. Het kan gaan om een beoordeling van uw investering in een compleet nieuwe asset of in een bestaande productie eenheid, gebouw of infrastructuur. KH Engineering is in deze fase uw onafhankelijk adviseur en levert expertises om de onderbouwing van uw business case aan te leveren en deze verder te ontwikkelen. We doen dit als een betrokken ingenieur met de duidelijke verplichting om u vakkundig te adviseren door ons te verdiepen in uw situatie.

Benieuwd naar de mogelijkheden die KH Engineering kan bieden bij uw business case? Neem direct contact op met onze New Business vertegenwoordiger.

Kees Vonk | Commercieel manager

New business

De stap van Business case naar project

Een business case kan gaan over de optimalisatie van uw supply chain of het vergroten van de efficiency van uw installaties, processen en gebouwen. U ziet kansen om nieuwe technologie of innovaties toe te passen en wilt de effecten daarvan in studies overzichtelijk gerapporteerd hebben. De jarenlange expertise van KH Engineering zorgt ervoor dat uw investering juist en verantwoord wordt ingezet.

Door pragmatisch te handelen worden bij het bepalen van een haalbare of duurzame business case de juiste inhoudelijke aspecten in kaart gebracht en wordt er gekeken naar de volgende besluitvormingsfase. Wij brengen in samenspraak met uw organisatie het verbeterpotentieel in kaart. Denk hierbij aan het primaire- en secundaire productieproces, marktontwikkelingen, de klantbehoefte en mogelijke samenwerkingen. Doordat wij al deze werkzaamheden van advies tot en met de uitvoering van uw project combineren, kunnen wij een full-service oplossing aanbieden.

Expertise

KH Engineering beschikt over de benodigde expertise om uw business case te onderbouwen. Conceptuele studies leveren wij compleet met budget- en planninganalyses, gebruikmakend van Monte Carlo simulaties. Om inzicht te krijgen in de omvang van het werk, verrijken we het 3D model met 4D/5D planning- en kostensimulaties. Aanvullende of ontbrekende financiële data maken we beschikbaar middels benchmarking.

Om keuzes te maken en het ontwerp te optimaliseren zetten wij de methodes Value Management, Value Engineering en Lean in. Onze kennis van actuele thema’s, zoals duurzaamheid, energietransitie, grondstof schaarste en toekomstige ontwikkelingen in uw sector draagt bij aan uw business case.

Resultaten

De inzet van KH Engineering draagt bij aan de volgende resultaten:

  • Verhoging van klantenbestand of nieuwe samenwerkingen
  • Inzetbaarheid van de bestaande installatie voor nieuwe klanten/processen
  • Energiebesparing of verduurzaming
  • Grondstof uitbreiding of flexibilisering
  • Margeverhoging
Contact

We kijken uit naar een ontmoeting om uw new business en ontwikkelingen met elkaar te bespreken en om uw verwachtingen waar te mogen maken. Benieuwd naar de mogelijkheden die KH Engineering kan bieden voor uw organisatie of wilt u meer weten over New Business? Neem contact met ons op voor aanvullende informatie of het maken van een vrijblijvende afspraak.

‘Ik heb een business case en zoek advies over de technische en financiële haalbaarheid’

Safety & Compliance

Lifetime