ENERGIETRANSITIE EN DE SLEUTELROL VAN PROJECTMANAGEMENT

Iedereen binnen de chemische industrie is het erover eens: ze moeten aan de slag met de energietransitie en koolstofreductie! We zien dan ook inspirerende voorbeelden van innovatieve projecten op het gebied van decarbonisatie. De succesfactor? Dat is de juiste aanpak van projectmanagement.

Het Klimaatakkoord is helder: in 2030 moeten we 49% minder CO2-uitstoot hebben ten opzichte van het basisjaar 1990, en in 2050 95% minder CO2-uitstoot. Om dit te bewerkstelligen zijn we als KH Engineering in andere industrieën al geruime tijd bezig met de energietransitie en met name decarbonisatie. Onze projecten behelzen onder meer CO2-capture of warmte-uitkoppeling vanuit de industrie naar stadsverwarming. Daarnaast hebben we met ons design gezorgd voor terugwinning van grondstoffen en energie uit bestaande processen bij diverse asset owners.

Op weg naar decarbonisatie: dit zijn de struikelblokken
Als de chemische procesindustrie een andere manier van produceren omarmt, kan deze een gigantische positieve impact hebben op de wereld. In onze whitepaper beschrijven we een aantal inspirerende cases op het gebied van decarbonisatie. Want deze transformatie van een hele sector gaat uiteraard niet zonder de nodige groeipijnen…

In de praktijk zien we dat organisaties op hun weg naar minder CO2-uitstoot tegen een aantal struikelblokken aan lopen:

 

  1. Beschikbaarheid en kennis van nieuwe technologieën op het gebied van decarbonisatie ontbreken. Het gaat immers om specifieke en relatief nieuwe toepassingen zoals elektrificatie van processen die voorheen aardgasgestookt waren of elektrolyse voor de productie van waterstof, methanol en liquefactie van afvalplastic.

2. Door haar strenge focus op beheersbaarheid is de sector inherent conservatief. Organisaties zijn huiverig om nieuwe technologie in bestaande processen in te passen. Daardoor ontstaat de neiging om een afwachtende houding aan te nemen.

3. Organisaties binnen de chemie zijn innig met elkaar verbonden in grote supply chain ketens. Om decarbonisatieprojecten tot een goed einde te brengen is het nodig dat de meest uiteenlopende organisaties – groot en klein, startup en corporate, enzovoort – optimaal met elkaar samenwerken. De bedrijfsculturen kunnen wel eens botsen.

De verbindende factor van projectmanagement
Om organisaties langs deze obstakels te loodsen naar een veilige eindbestemming is een ervaren projectmanager nodig. Die heeft niet alleen inhoudelijke kennis van innovatieve technieken, maar weet ook hoe de nieuwe techniek in de bestaande processen kan worden ingepast. De juiste projectmanager is bovendien de verbindende schakel tussen alle betrokkenen.

Dat is een flink eisenlijstje – en dat terwijl veel organisaties de laatste jaren moesten afslanken. Vaak valt de keus daarom op een externe expert die zich volledig aan zijn taak kan wijden. Want decarbonisatie is te belangrijk om aan het toeval over te laten.

Meer weten over de succesfactoren van een innovatief decarbonisatieproject? Download hier de whitepaper ‘Industriële decarbonisatie: dit is het geheim van succesvolle projecten’.

LEES MEER BLOGS VAN ONS

HOE GROENE WATERSTOF DE INDUSTRIE GAAT REDDEN

Om verschillende redenen zijn gas en fossiele brandstof geen optie meer. De klimaatcrisis wordt steeds meer zichtbaar en de plannen van verschillende overheden steeds ambitieuzer. Ook de industrie moet CO2-neutraal worden en deelnemen aan de energietransitie. Een goede hernieuwbare energiedrager, zoals groene waterstof, is broodnodig.

HERKEN JIJ DEZE 4 BOTTLENECKS VOOR DE INTRODUCTIE VAN EEN INDUSTRIËLE WARMTEPOMP? ZO ONDERVANG JE ZE!

Het implementeren van industriële warmtepompen kan een ingewikkeld proces zijn, vol met potentiële hindernissen. Maar met de juiste kennis en aanpak kunnen deze obstakels overwonnen worden. In deze blog belichten we enkele veelvoorkomende bottlenecks en bieden we oplossingen om ze te omzeilen.