Safety & Compliance

Demonstrable compliance with pressure equipment legislation

Situation n

Het Warenwetbesluit Drukapparatuur is sinds 2016 van kracht. Dat betekent dat veel fabrieken en andere installaties aan deze nieuwe regels moeten gaan voldoen. Daarbij komen veel asset owners erachter dat zij de mankracht missen om deze klus te klaren, ofwel de expertise ervoor niet in huis hebben. Zo riep een petrochemisch bedrijf in Rotterdam-Botlek onlangs de hulp in van KH Engineering en Smart AIS. Zij wilden aantoonbaar voldoen aan de nieuwe wet- en regelgeving rondom drukapparatuur.

Oplossing

Het WBDA leidt ertoe dat asset owners hun drukapparatuur moeten evalueren om te bepalen welke apparatuur onder de nieuwe wetgeving valt. Deze herclassificatie leidt ertoe dat drukapparatuur voortaan komt te vallen onder:
• Keurplicht, waarbij een externe, geaccrediteerde partij inspecties moet uitvoeren, of:
• Zorgplicht, waarbij de asset owner zelf de inspecties verzorgt.

Voor deze productielocatie betekende dit onder andere dat ze van ongeveer 15.000 leidingen en 1.800 apparaten de complete situatie in kaart moesten brengen. Die klus is aan KH Engineering uitbesteed. KH Engineering maakte een plan van aanpak, en zorgde vervolgens voor het in kaart brengen van de apparatuur, gebaseerd op bestaande P&ID’s (Piping and Instrumentation Diagrams) en beschikbare databases. Vervolgens is onderzocht of de informatie compleet is: staat de juiste diameter vermeld, het medium, de drukgegevens en de temperatuur? Na het completeren van de informatie verwerkte KH Engineering alles in een zelf ontwikkeld programma en daaruit volgde automatisch een classificatie volgens de WBDA. Daarna kwam zusterbedrijf Smart AIS in beeld, dat zorgde voor alle benodigde inspecties en het vastleggen van de staat van de leidingen en apparaten, die niet meer onder het zorgplicht-regime, maar voortaan onder het keurplicht-regime vallen.

Na zorgvuldige en reproduceerbare inspectie en metingen volgde hieruit een leidinginspectierapport (LIR). Samen met de klant stelden KH Engineering en Smart AIS een statusdocument op waarmee hij aantoonbaar kan voldoen aan de nieuwe wet- en regelgeving.

Voordeel voor de klant

Voor deze opdracht hoefde de klant amper menskracht vrij te maken voor de herclassificatie. Hij profiteerde van KH Engineering’s jarenlange ervaring met het WBDA. Zo werd deze opdrachtgever volledig ontzorgd en heeft hij een actueel en compleet overzicht, waarmee hij voldoet aan de meest recente wet- en regelgeving.

Werkzaamheden KH Engineering

KH Engineering voerde de volgende werkzaamheden uit voor deze projecten:
FEL 1-studie:

 • Simulaties maken
 • Plan van aanpak maken en afstemmen op de wensen van de klant.
 • Planning afstemmen op de verwachtte kritische assets;
 • Ondersteuning bij het compleet maken van de input data
 • Archiefcontrole wat betreft de huidige status van drukapparatuur
 • Bepalen welke items onder de definitie van drukapparatuur vallen en welke items mogelijk onder andere regelgeving getoetst moeten worden.
 • Bulkverwerking van data
 • Classificatiedata terug leveren in Excel-file in het formaat van de klant
 • Inspecties
 • Wanddiktemetingen
 • Leidinginspectierapport (LIR)
 • Finale rapportage van resultaten
 • Opstellen van statusdocumenten


Discipline manager process KH Engineering: Marcel Wouters | Business Unit Manager Smart AIS: Martijn van ‘t Wout

More projects: