Disclaimer

De informatie op deze site is met de grootst mogelijk zorg samengesteld en is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Desondanks wijst KH Engineering iedere aansprakelijkheid ten aanzien van de juistheid, volledigheid, actualiteit of inhoud van de geboden informatie uitdrukkelijk van de hand. KH Engineering behoudt zich het recht voor de informatie op haar internetsite ieder moment zonder verdere aankondiging te wijzigen.

De persoonlijke gegevens die u op de site invult, zullen uitsluitend worden gebruikt voor het doel waarvoor u de gevraagde informatie heeft gegeven. Deze gegevens zullen niet aan derden worden verstrekt. Daarnaast gebruikt KH Engineering de gegevens om de dienstverlening te verbeteren.

KH Engineering behoudt zich alle intellectuele eigendomsrechten en andere rechten voor met betrekking tot alle op of via deze website aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo’s). De inhoud op de pagina’s van haar internetsite, waaronder teksten, samenstelling, structuur en navigatie, grafische elementen, logo’s, buttons, audioclips en software, is eigendom van KH Engineering, haar licentiegevers en of (overige) leveranciers, en is beschermd onder het Nederlandse en internationale auteursrecht, merkrecht, octrooirecht en copyrightwetgeving.Het is niet toegestaan informatie op deze website te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van KH Engineering of de rechtmatige toestemming van de rechthebbende. Je mag informatie op deze website wel afdrukken en/of downloaden voor eigen persoonlijk gebruik.

Deze site is gemaakt door Kijk & Huiver en wordt geëxploiteerd door KH Engineering. KH Engineering kan niet garanderen dat de website foutloos of ononderbroken functioneert. Nederlandse wetgeving is van toepassing op onze diensten en de inhoud van deze tekst.