New energy

Onze engineers helpen industriële opdrachtgevers om hun klimaatdoelen te realiseren. We ontwikkelen oplossingen voor energiebesparing, de overstap op hernieuwbare brandstoffen en grondstoffen, het verminderen van CO2-uitstoot en het maken van nieuwe producten op basis van recycling. In de afgelopen jaren adviseerden we bij (grote) projecten op het gebied van CO2-afvang, warmteterugwinning en het omzetten van afval in nieuwe grondstoffen.

Daarbij werken we met de nieuwste technologieën en blinken we uit in het integreren van nieuwe oplossingen in bestaande installaties. We helpen opdrachtgevers op een pragmatische en transparante manier met de verduurzaming van hun technische bedrijfsprocessen.

Scroll over de New Energy graphic voor meer informatie per cluster. Of neem contact met ons op om jouw project gestructureerd, stap voor stap en samen met alle betrokken partijen naar een goede afronding te brengen!

New energy
Bio-economie Circulaire economie Hernieuwbare energie Infrastructuur Elektrificatie, Waterstof... Algemeen en strategisch

Bio-economie

Bio-economie
Bioraffinaderij, waardeketens, bio-to-X, drop-in-chemicals
In de bio-sector zijn er tal van uitdagingen om de economie duurzamer te maken, van de toepassing van biologische grondstoffen tot bioproducten.

Circulaire economie

Circulaire economie
Scheiding, behandeling, kunststoffen, metalen, waste-to-X
Terwijl recycling de afgelopen decennia een algemeen goed was, wordt in de nieuwe regelgeving de voorkeur gegeven aan intensieve scheiding van materialen tot grondstoffen.

Hernieuwbare energie

Hernieuwbare energie
Energiebronnen, energieprestaties, elektrificatie, waterstof, CC(U)S, power-to-X, opslag/peak shaving
Het veranderen van je energiebron of het vermijden van CO2-uitstoot kan lastig zijn, in dit cluster behandelen we allerlei energiebronnen en -dragers met de nieuwste technologieën.

Infrastructuur

Infrastructuur
Elektriciteit en energie, verwarmingsnetwerken, energiedistributie, voedingsknooppuntennet
Een uitdaging is het voorzien in voldoende infrastructuur voor alle hernieuwbare energieprojecten met verschillende bronnen en integraties.

Elektrificatie, Waterstof...

Elektrificatie
Waterstof, CC(U)S, power-to-X, opslag/peak shaving
Waterstof kan op een duurzame manier geproduceerd worden met groene energie via elektrolyse. Dit zonder CO2 uit te stoten in de atmosfeer, waardoor dit proces de basis is voor een koolstofneutrale economie. Als gevolg van de energietransitie en de verdere ontwikkeling van hernieuwbare energie winnen elektrolyse en groene waterstofproductie aan belang.

Algemeen en strategisch

Algemeen en strategisch
Wetten, regelgeving, subsidies, masterplan/wegenkaart, energiescan
Hoewel de energietransitie technologiegedreven lijkt, moeten eerst de wetgeving, de financiering en de routekaarten worden ontworpen.